Om webbkartan

Information om funktioner och navigering på webbkartan via orebro.se.

Kartan på orebro.se visar adresser, platser och kommunala verksamheter. Du kan t.ex. se vilka förskolor som finns i närheten av din bostad eller söka en specifik gatuadress eller verksamhet.

Vi rekommenderar en uppdaterad webbläsare med JavaScript aktiverat för att bäst kunna utnyttja all funktionalitet.

Navigera och zooma

Du kan röra dig relativt fritt i kartan, både i sid- och höjdled. Ett alternativ är att använda pilar och zoomreglage i kartfönstrets högra nederkant. Du kan också ”flytta” kartan med hjälp av musen (klicka och dra), men också zooma in och ut kartan med hjälp av musen. Detta via dubbelklick, mushjulet/scroll eller genom att hålla ner shifttangenten och "rita" ett område som du vill zooma in till.

Söka

Du kan söka i kartan genom att skriva gata, plats eller namn på en kommunal verksamhet i sökrutan (t.ex. en skola). Sökningen startar automatiskt efter fyra tecken. Om ditt sökord består av tre eller färre tecken kan sökning aktiveras genom enter-tryck.

Välj infoskikt – få en överblick och mer information

I karttjänsten hittar du olika informationsskikt (till höger i kartfönstret), klickar du t.ex. på grupper med röd pil som skola får du fler alternativ som förskola, grundskola och gymnasieskola. Övriga listas direkt som badplatser, parker och idrottsanläggningar m.fl. Skikten tänds/släcks när du klickar på rubriken i menyn. Flera skikt kan vara tända/aktiverade samtidigt. Innehållet i aktiverat skikt visas i kartfönstret och du kan välja, också genom att klicka, att få mer information om en specifik punkt genom att klicka på länken som är kopplad till ikonen.

Synpunkter på kartan

Om du har synpunkter eller hittar fel på kartan och dess innehåll, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

ANDRA SIDOR UNDER ÄMNET Om webbplatsen