Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Välkommen!

Gumaeliusskolan ligger centralt på väster i Örebro.
På skolan går ca 670 elever fördelade på fem arbetsenheter och 24 klasser. Alla elever på Gumaeliusskolan har valt en profil. På skolan finns profilerna dans, ishockey, fotboll, ridning, engelska, bild & form, discovery, digital media och ämnesfördjupning.
Skolan drivs sedan årsskiftet 2007/08 som en Intraprenadskola.


Vill du börja på Gumaeliusskolan hösten 2019?

Vill du bli en av oss?

Då är du och dina föräldrar välkomna på informationskväll

tisdag 15 januari kl. 18.00.

 

En Gumaeliuselev lämnar grundskolan med:

  • goda kunskaper
  • god självkänsla
  • goda förutsättningar inför framtiden

Vi kommer att presentera skolan och du får möjlighet att träffa våra profillärare och få information om vilka profiler du kan välja.

Tider
Profilinformation i olika klassrum
18.00-18.30
18.45-19.15
19.30-20.00

Allmän information i matsalen

18.00 Rektorerna och elever berättar om skolan och skolansökansprocessen

18.45 Rektorerna och elever berättar om skolan och skolansökansprocessen tolkar finns tillgängliga på följande språk; somaliska, arabiska, teckenspråk och sorani. (Behöver ni annan tolk, hör av er till 019-212240)

Välj det pass som passar er bäst!

Från och med hösten 2019 har regeringen beslutat om en ny timplan. I den nya timplanen så utökas bland annat undervisningstiden för matematik och idrott och hälsa samtidigt som tiden för elevens val minskar. På Gumaeliusskolan innebär det att profilerna och idrott och hälsa får en ännu starkare koppling än tidigare. Undervisningen i Idrott och hälsa på Gumaeliusskolan fördelas på vanlig ämnestid och profiltid.  I år erbjuder vi därför följande profiler; ishockey, fotboll, dans, innebandy, ridning, padel/tennis och en allmän idrottsprofil som vi valt att kalla för träning och hälsa. I profilen träning och hälsa kommer det att finnas möjlighet till specialisering inom konditionsidrotter.

Om du söker vår skola och väljer någon av följande profiler; ishockey, fotboll, dans, innebandy, ridning, padel/tennis är du välkommen på färdighetstest.

Datum och tider för färdighetstest

Ishockey 11/2 kl 9.15-ca 15.00 Trängens ishall (Hall A)

Dans 11/2 kl 8.30-12 Tegelbruket Kultihallen

Fotboll 12/2 kl 8-10 Tegelbruket Stora hallen

Innebandy 13/2 13-15 Tegelbruket Lilla Hallen

Padel/ Tennis 13/2 8-10 Backahallen

Ridning 11/2 Karlslunds ridskola individuell tid skickas per brev eller mejl

Skolansökan gör du här https://www.orebro.se/barn--utbildning/grundskola--grundsarskola/soka-skola.htmllänk till annan webbplats

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom anmäler ni på e-skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringer 019-21 22 46
LedighetsansökanPDF

Specialkost

Om ert barn/eleven har behov av specialkost, kontakta
skolsköterskan.

I de fall barnet/eleven ska börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen.

Kontakta därefter skolsköterskan.

Övningsskola

Föräldratelefon
Örebro kommun

Gumaeliusskolan | Box 31510 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Karlslundsgatan 32-40
E-post: gumaeliusskolan@orebro.se | Tel: 019-21 22 40 | Kartalänk till annan webbplats | Karta Gumaelius Citylänk till annan webbplats

Örebro kommuns webbplats
Gumaeliusskolan