Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Välkommen till Hagaskolan

– en F-6-skola på väster

El Sistema

Sedan januari 2018 är El Sistema en integrerad del av Hagaskolans verksamhet.

Här kan du läsa mer om El SistemaPDF.

Det här får du och ditt barn tillgång till på Hagaskolan

  • Stor respekt och tolerans för olikheter och individen.
  • Engagerad och kunnig personal.
  • Vi står för en gemensam värdegrund.
  • Bra fördelning mellan manlig och kvinnlig personal.
  • Personal som reagerar och agerar direkt.
  • Hälsofrämjande arbete.
  • Mångfald och kulturmöten.
  • Nära till bad, idrottsanläggningar,skog, city(cykelavstånd), bibliotek, ishall
  • Skolgård med gräs och grusplan.
  • Fritidshemsverksamhet

Föräldratelefon

Föräldratelefonen riktar sig till dig förälder och/eller annan vårdnadshavare som har barn i åldern 0-18 år och som känner oro för ditt barn eller har frågor kring föräldrarollen.
Tel. 019-21 36 00

Aktuellt på Hagaskolan

Skoldagens början

Eleverna börjar skoldagen följande tider.

Måndag 8.20
Tisdag 9.00
Onsdag 8.20
Torsdag 8.30
Fredag 8.30

Dagens lunch

Specialkost

Om ert barn/elev har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan. Om ditt barn/eleven ska börja i förskoleklass eller börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen. Kontakta därefter skolsköterskan.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till respektive arbetsenhet. 

Arbetsenhet 1

(Förskoleklass, 1 A, 2 A, 2 B, Introklass)

019-21 22 13

Arbetsenhet 2

( 3 A, 3 B, 4 C, 4 D, 4 E ) 

019-21 22 17 

Arbetsenhet  3 

( 5 C, 5 D, 5 E, 6 C, 6 D, 6 E) 

019-21 22 15

072-1440869

019-21 27 85

Lärkans fritidshem

Tel. 019-21 22 27

Linnéagårdens fritidshem

Tel. 019-21 22 29

Hagaskolan | Besöksadress: Blåmesvägen 1 | Tel: 019 - 21 22 18 | Fax: 019 - 21 24 70
Örebro kommuns webbplats
Hagaskolan