Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

VÄLKOMMEN TILL HAGASKOLAN

en F-6-skola på väster

El Sistema

 

Sedan januari 2018 är El Sistema en integrerad del av Hagaskolans verksamhet.

läs mer härWord

 

Det här får du och ditt barn tillgång till på Hagaskolan

  • Stor respekt och tolerans för olikheter och individen.
  • Engagerad och kunnig personal.
  • Vi står för en gemensam värdegrund.
  • Bra fördelning mellan manlig och kvinnlig personal.
  • Personal som reagerar och agerar direkt.
  • Hälsofrämjande arbete.
  • Mångfald och kulturmöten.
  • Nära till bad, idrottsanläggningar,skog, city(cykelavstånd), bibliotek, ishall
  • Skolgård med gräs och grusplan.
  • Fritidshemsverksamhet

Föräldratelefon


Föräldratelefonen riktar sig till dig förälder och/eller annan vårdnadshavare som har barn i åldern 0-18 år och som känner oro för ditt barn eller har frågor kring föräldrarollen.
Tel. 019-21 36 00

Snabblänkar

Om skolan

 

Vårdnadshavare It`s learning

Manual för inloggning till It`s learninglänk till annan webbplats

Läs Trygghetsteamets

HandlingsplanWord

TrygghetsplanWord

Information från skolverket.

http://www.skolverket.se/länk till annan webbplats

elever-och-foraldrarlänk till annan webbplats

Information om den svenska skolan på många olika språk.

Länk...länk till annan webbplats

 

 

Aktuellt på Hagaskolan


Skoldagens början

Eleverna börjar skoldagen följande tider.

Måndag 8.20
Tisdag 9.00
Onsdag 8.20
Torsdag 8.30
Fredag 8.30


Dagens lunch

Sjukanmälan


Specialkost


Om ert barn/elev har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan. I de fall barnet/eleven ska börja i förskoleklass eller börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen. Kontakta därefter skolsköterskan.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till respektive arbetsenhet.

 

Arbetsenhet 1

(Förskoleklass, 1 A, 2 A, 2 B, Introklass)

019-21 22 13

Arbetsenhet 2

( 3 A, 3 B, 4 C, 4 D, 4 E ) 

019-21 22 17

 

Arbetsenhet  3 

( 5 C, 5 D, 5 E, 6 C, 6 D, 6 E) 

019-21 22 15

072-1440869

019-21 27 85

 

Lärkans fritidshem

Tel. 019-21 22 27

 

Linnéagårdens fritidshem

Tel. 019-21 22 29

Hagaskolan | Besöksadress: Blåmesvägen 1 | Tel: 019 - 21 22 18 | Fax: 019 - 21 24 70
Örebro kommuns webbplats
Hagaskolan