Meny

Nyheter

På orebro.se listas de fyra senaste nyheterna på startsidan under "Nyheter från Örebro kommun", övriga visas i nyhetsarkivet.

Allmänt om nyheter

Ingresser

  • Vi skriver inte citat i ingressen.
  • Vi gör inte länkar i ingressen.

Publicering av nyheter på orebro.se

Vanliga nyheter

Vi skapar alla nyheter i arkivet "Nyheter". Här ligger årets nyheter medan äldre nyheter ligger i övriga nyhetsmappar (det sköter webbredaktionen).

  1. Ställ dig på nyhetsarkivet och välj "Skapa ny". Välj mallen "Nyhetsartikel".
  2. Skriv rubrik, ingress och brödtext. Se till att rubriken har formatmallen "Rubrik H1", att ingressen har formatmallen "Ingress" och att brödtexten har formatmallen "Brödtext". Till underrubriker kan du välja "Rubrik H2", "Rubrik H3" och "Rubrik H4". Första underrubrik ska alltid vara "Rubrik H2".
  3. Lägg in en bild om du har någon lämplig och den tillför något till sidan. Strunta annars i bild.
  4. Publicera genom att klicka på "Publicera" längst till vänster.
  5. På metadatafliken i fönstret som kommer upp väljer du vilken kategori/område nyheten hör till. Det går bra att välja flera kategorier. Klicka på den blå knappen "Publicera".

Avpublicering av nyheter på orebro.se

När vi publicerar nyheter anger vi inte datum för avpublicering av nyheter – webbredaktionen håller ordning i arkivet.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Publicerad: 22 december 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se