Utbyggnadsplan för vatten och avlopp

Örebro kommun tog under 2014 fram en utbyggnadsplan för vatten och avlopp (2014-2024). I utbyggnadsplanen beskrevs vilka områden med befintlig bebyggelse som vi behöver bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet, vilka områden som är prioriterade och när i tiden byggstarten var planerad. Sedan utbyggnadsplanen beslutades av kommunfullmäktige har Örebro växt kraftigt och större resurser än vi då kunde förutse har behövts för utbyggnad av VA till nya bostadsområden. Därmed har vi redan efter ett par år halkat efter i tidsplaneringen för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse runtom i kommunen.

Vi håller därför på att revidera utbyggnadsplanen för vatten och avlopp utifrån nya förutsättningar. En ny utbyggnadsplan beräknas vara beslutad under 2017.

Områden där vi bygger VA-ledningar

Områden från utbyggnadsplanen där projektering/utbyggnad pågår är Östra Mark, Södra Väringen, Sjöboviken, Grythem och Västeråsen. I de områden där vi bygger ut det kommunala VA-nätet kommer det att gå ut särskild information till de boende.

Här kan du se aktuella VA-projekt.

Skärpt lagstiftning inom vatten- och avloppsområdet

Kommunernas ansvar för att förse invånarna med vatten och avlopp har i och med ny lagstiftning skärpts. Kommunens ansvarsområden har utökats och mer fokus på miljön krävs. Därför arbetar Örebro kommun aktivt med vatten- och avloppsplanering. Till detta arbete hör att ta fram en utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp.

24 maj 2016 • 10.53

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats