Örebro kommuns webbplats Startsida Sidhuvud

Virginska gymnasiet har en ny webbplats. Ta mig till den nya webben!länk till annan webbplats

Yrkesbevis


Yrkesbeviset har sedan starten 2007 vuxit sig starkt och sättet som arbetet genomförs på har visat sig ha flera positiva effekter. Genom att alla ämnen samverkar till en helhet stärks elevernas motivation när det gäller studierna. Dessutom är arbetssättet sådant att eleven utvecklar olika förmågor och kompetenser som behövs för framtida yrkesliv. T.ex. tränas eleven i att ta ansvar, lösa problem, inhämta och kritiskt granska information och stärka sina skriftliga och verbala förmågor.

Dessa förmågor är elevernas verktyg för att sedan själva kunna utvecklas vidare på olika sätt. Utöver det stärks eleven i sin yrkesroll och sporras att utvecklas vidare och ta sitt gesällbrev t.ex.

Floristernas Yrkesråd ser ett starkt ökat intresse, både hos elever och nu också hos er APU-handledare och framtida arbetsgivare. Alla har att vinna på högre kvalitet, stärkt yrkesidentitet och högre yrkesstatus. Under våren 2011 så gjorde nästan 100 studerande sitt prov var av 70 är godkända Yrkesbevis.

Titta gärna på hemsidan www.floristernasyrkesrad.selänk till annan webbplats under länken Yrkesbevis. Där kan du se vem som fått ut sitt Yrkesbevis.


Yrkesbeviset infördes 2007 av Floristernas Yrkesråd (F.Y.R) med målet att kvalitetssäkra floristelevernas gymnasieutbildning som vi upplevde hade en alltför skiftande kvalitet runt om i landet. Det ledde till en urholkning och statussänkning av yrket som helhet. Efter många diskussioner om hur man kunde arbeta med detta föddes idén om ett avslutande prov.

Det är dock mer än ett enskilt prov. Yrkesbeviset är ett sätt att gemensamt arbeta för kvalitet och status inom floristyrket. Det ansvar har vi alla, som är yrkesverksamma florister, arbetar som lärare, är anställda i blomsterbutik eller driver företag.

Dela:

  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.2e7b597a12d0965a12e80004033.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.2e7b597a12d0965a12e80004033.1

Virginska gymnasiet| Box 311 80, 701 35 Örebro | Besöksadress: Fabriksgatan 52
E-post: virginskaskolan@orebro.se | Fax: 019 - 21 49 01