Till startsidan
Webbkarta
Hem

Gymnasieprogram

Riksgymnasiet erbjuder 17 nationella gymnasieprogram samt alla introduktionsprogram. För att ett gymnasieprogram ska starta krävs att minst fyra elever söker till programmet.

På Riksgymnasiet är undervisningen antingen på teckenspråk eller på talad svenska med hjälp av hörselteknik. Eleverna undervisas i små klasser och undervisningen följer samma kursplaner som övriga gymnasieskolan.

Utbildningen är 3-årig.

Yrkesprogram
För att gå ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i kärnämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och fem andra ämnen.

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

 
Högskoleförberedande program
För att gå ett högskoleförberedande program behöver du ha godkänt i kärnämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och nio andra ämnen.

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Om du väljer Ekonomi -, Humanistiska- eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen.

Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, fysik och kemi ingå i dessa nio ämnen.
 

Introduktionsprogram
Den som inte är behörig till nationellt program kommer att antas till introduktionsprogram.

Introduktionsprogram

Publicerad av: Lisette Andersson, 2014-10-02 11.46
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 65 77 | riksgymnasiet.kansli@orebro.se