Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

Styrdokument är de regler och riktlinjer som skolorna ska följa. Från och med hösten 2011 har vi en ny läroplan att följa LGR 11.Läroplanen gäller för alla skolor i Sverige, Det finns också kommunala riktlinjer för skolorna i Örebro kommun och lokala dokument som utformats av varje skola och som gäller för den egna verksamheten.

I verksamhetsplanen kan du läsa hur Brukets skola arbetar för att nå verksamhetens mål. I kvalitetsrapporten utvärderar vi verksamhetsplanen och talar om hur väl vi lyckats nå målen. För att alla barn på Brukets skola ska vara trygga i skolan har vi upprättat en likabehandlingsplan. I menyn till vänster kan du läsa dem i dess helhet.

Arbetsplan

Här nedanför kan du läsa inledningen till vår arbetsplan för 2013/2014. I arbetsplanen kan du läsa vilka mål skolan satt upp och hur vi ska arbeta för att nå dem.

1. Inledning

Brukets skola är en F-3 skola belägen i Markbackens bostadsområde på väster i Örebro. Skolans fritidshem Guldgruvan för de yngre eleverna förskoleklass- årskurs 3 är integrerat i skolan lokaler.

Skolan ligger bilfritt mitt i bostadsområdet med stora, fina lokaler som är handikappanpassade.

Upptagningsområdet är Markbackens bostadsområde och del av villaområdet i gamla Hjärsta. Även många elever från närliggande bostadsområden väljer att gå på Brukets skola.

Förskoleavdelningarna Hajen, Pirajan, Månen, Grodan och Regnbågen är också inrymda i skolans lokaler.

 Trygghetsplan

Det handlar om barnens och elevernas mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. Självklart ska barn och elever ha ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för förskolans och skolans anställda. Trygghetsarbete handlar om att skapa en förskola och en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. Det kan för skolan innebära större förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

Så inleds Brukets skolas trygghetsplan. Vill du läsa hela dokumentet om hur vi arbetar för likabehandling och mot kränkande behandling.

Dela:

11 september 2017 • 13.35

   Skolråd läsåret 2017

            Matsedel

   It´s learning

   Facebook

Brukets skola | Besöksadress: Lertagsgatan 12 | Postadress: Box 31540, 701 35 Örebro

E-post: brukets.skola@orebro.se | Tel: 019-21 26 30 (expedition) | Fax: 019-21 26 70

Brukets skola