Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolhälsan

Skolhälsovård

Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till skolhälsovård, det vill säga skolsköterska och skolläkare. Vi följer elevernas utveckling, arbetar för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan. Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov.

Läs mer om Skolhälsan på Örebro kommuns hemsidalänk till annan webbplats.

Hälsobesök

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet. Besöken görs i förskoleklass, skolår 2, 4, 6 och 8. Besöken innehåller bland annat vägning, mätning, synundersökning och ryggkontroll men ser lite olika ut beroende på barnets ålder. Vaccination tillkommer skolår 2 och för flickor skolår 6 samt vid behov. Gemensamt för alla hälsosamtal, som genomförs under hälsobesöket, är att samtalet ska hjälpa till att stärka elevens självkänsla och stimulera eleven till att göra egna medvetna hälsosamma val.


Dela:

2 oktober 2015 • 14.52

Johanna Andersson Kurator Tel: 019-21 58 14,

076-551 52 52 johanna.b.andersson@orebro.se

Gunilla Malmkvist, skolsköterska

Tel: 019-21 582 1 070-375 16 38 gunilla.malmkvist@orebro.se

Länk till Gunilla MalmkvistWord

John Beers psykolog  Kontaktas genom rektor

Cecilia Rehnman skolläkare För tidsbokning kontakta skolsköterskan

Länk till Cecilia RehnmanWord

Huvudlöss

Det är vanligt att huvudlöss florerar på skolor. Här är lite information och tips för att förebygga spridning.

Att förebygga mot huvudlösslänk till annan webbplats


Kommunens föräldratelefon

Föräldratelefonen riktar sig till dig som är förälder och/eller annan vårdnadshavare som har barn i åldern 0-18 år och som känner oro för ditt barn eller har frågor kring föräldrarollen.

kommunens föräldratelefon


Odenskolan F-9 | Örebrovägen 27 | 715 31 Odensbacken
Tel: 019-21 00 00 | E-post: odenskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Odenskolan F-9