Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skoldemokrati

Förskolan och skolan ska hjälpa barn och unga att utveckla ett demokratiskt tänkande.

Skolorna har en unik möjlighet till detta eftersom de är mötesplatser för flickor och pojkar, olika kulturer och olika sociala grupper. Där ska barn och unga ges utrymme att utvecklas till självständiga människor som respekterar och tar hänsyn till oliktänkande.

Mångfald är en viktig förutsättning för arbetet med det demokratiska uppdraget.

Elevernas forum

Utöver elevrådet, som du kan läsa mer om här till vänster, så har alla klasser på skolan klassråd. På klassrådet tar eleverna upp saker som rör dem i deras skolvardag och behandlar frågor från elevrådet.

Även de barn som går på fritids har en egen arbetsgrupp - fritidsrådet. Detta råd fungerar på samma sätt som klassrådet men behandlar frågor som rör fritids.

Föräldrarnas forum

Vi eftersträvar alltid ett så bra samarbete med föräldrar på skolan som möjligt. Utöver skolrådet, som du kan läsa mer om här till vänster har vi följande samarbete:

  • Alla föräldrar är alltid välkomna till skolan!

  • Föräldramöte varje termin.

  • Utvecklingssamtal varje termin.

  • Brukets dag, öppet hus på skolan, varje år.

  • Cafékvällar som barnen arrangerar.

Dela:

11 september 2017 • 13.35

   Skolråd läsåret 2017

            Matsedel

   It´s learning

   Facebook

Brukets skola | Besöksadress: Lertagsgatan 12 | Postadress: Box 31540, 701 35 Örebro

E-post: brukets.skola@orebro.se | Tel: 019-21 26 30 (expedition) | Fax: 019-21 26 70

Brukets skola