Länk till Vård- och omsorgscollege i Örebro län.

Svenska

Svenska

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRSVE7

Exempel på kursens innehåll:

 • Läsa och förstå enkla texter
 • Läsa och förstå enkla instruktioner
 • Skriva enkla texter
 • Bild och text
 • Samtala, lyssna och diskutera om aktuella frågor
 • Väcka intresse för litteratur
 • Använda ordböcker, datorer och olika IT-tekniska hjälpmedel


Gymnasial nivå

Svenska är uppdelat på två kurser

Kurskoder: SVBSVE51 och SVBSVE52

Exempel på kursens innehåll:

 • Läsa och förstå texter av olika slag
 • Läsa och förstå instruktioner
 • Skriva texter med tydligt innehåll
 • Muntligt kunna delge egna arbeten och tankar till andra
 • Samtala, lyssna och diskutera inom givna ämnen
 • Väcka intresse för litteratur
 • Använda ordböcker, datorer och olika media för att få information
Dela:

5 juni 2014 • 11.07

Komvux | Box 321 80, 701 35 Örebro
E-post: komvux@orebro.se | Tel: 019-21 67 00 | Fax: 019-21 57 98