Svenska

Svenska
Grundläggande nivå

Kurskod: SGRSVE7

Exempel på kursens innehåll:

 • Läsa och förstå enkla texter
 • Läsa och förstå enkla instruktioner
 • Skriva enkla texter
 • Bild och text
 • Samtala, lyssna och diskutera om aktuella frågor
 • Väcka intresse för litteratur
 • Använda ordböcker, datorer och olika datorprogram

Gymnasial nivå

Kurskod: SV1150

Exempel på kursens innehåll:

 • Läsa och förstå texter av olika slag
 • Läsa och förstå instruktioner
 • Skriva texter med tydligt innehåll
 • Muntligt kunna delge egna arbeten och tankar till andra
 • Samtala, lyssna och diskutera inom givna ämnen
 • Väcka intresse för litteratur
 • Använda ordböcker, datorer och olika media för att få information
Dela:

29 augusti 2012 • 15.16

Komvux | Box 321 80, 701 35 Örebro
E-post: komvux@orebro.se | Tel: 019 - 21 67 00 | Fax: 019 - 21 57 98