Behandling av personuppgifter

Här ger vi information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter.

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (PuL) finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.

Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. När personuppgifter samlas in och behandlas måste den person som registreras bli informerad om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för den som registreras att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne.

Personuppgifter får normalt inte registreras i databaser eller liknande register, utan att den som personuppgifterna gäller, känner till vad de ska användas till, och vilket företag eller organisation som är ansvarig.

Vad händer med dina uppgifter

När du kontaktar Örebro kommun kan dina personuppgifter komma att registreras i ett databasregister. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på.

Du ger samtycke genom att kontakta oss

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt samtycke. Genom att du skickar e-post eller använder något av våra elektroniska webbformulär, samtycker du till att vi registrerar och lagrar dina uppgifter.

Örebro kommun är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Vill du veta vilka uppgifter som registrerats om dig, har du rätt att gratis få veta detta en gång per kalenderår. För att ta del av det registrerade måste du göra en skriftlig ansökan som du undertecknar själv.

Vill du veta mer

Du kan nå Servicecenter på telefon 019-21 10 00, via e-postadressen servicecenter@orebro.se eller via vanlig post till Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro.

Du kan även läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats.

Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 9 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?