Meny

Ansök om projektmedel inom "Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025"

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att ansöka om projektmedel inom Topp 25 2025.

Vem kan ansöka?

Alla kommunala och fristående förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor kan ansöka om projektmedel. En ansökan måste dock alltid gå via förskolechef/rektor. Enskilda medarbetare t.ex. ett lärarlag kan inte skicka in en ansökan utan att ha förankrat den hos rektor.

Satsningar som det ansöks medel för ska dessutom på ett tydligt sätt kunna kopplas till Topp 25 2025:s huvudsakliga syfte och mål (pdf, 284.8 kB).

Fyra politiskt prioriterade områden

Satsningen ska kunna sortera under minst ett av de fyra prioriterade områdena nedan:

  • Kompetensförsörjning
  • Kompetensutveckling/kompetensförstärkning
  • Forskning
  • Stimulansmedel för skolutveckling

  Vad händer med min ansökan?

  När projektledaren får in din ansökan tas denna med till styrgruppen för Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025. I styrgruppen görs en bedömning om satsningen ska gå vidare till programnämnd för beslut, gå tillbaka för komplettering eller om satsningen avslås. I styrgruppen sitter områdeschef för gymnasieskola, verksamhetschefer för grundskola och förskola, kvalitetschef för grundskola samt representanter från Centralt skolstöd och fristående verksamheter. När din ansökan har behandlats får du en återkoppling.

  Du ansöker om projektmedel genom att fylla i mallen här nedan. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som efterfrågas och använder dig av stödtexten för att ansökan ska bli så komplett som möjligt.

  Senast uppdaterad: 20 december 2017

  Publicerad: 19 april 2017

  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

  Translate

  Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

  Örebro municipality in other languages

  Close

  Kontakta Pedagog Örebro

  Kontakta Örebro kommun

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Vardagar kl. 7-17

  Besöksadress: Drottninggatan 5

  Öppettider: Vardagar kl.10-17

  E-post till servicecenter

   servicecenter@orebro.se