Nyanlända elever i grundskolan - nätverksträffar för pedagoger i åk 1-9

Händer  som håller i varandra

Under vårterminen 2017 erbjuder Örebro kommun pedagoger i årskurs 1-6 samt 7-9 två olika nätverk för att främja bedömning, analys, organisation, planering samt genomförande av undervisning för nyanlända elever. Träffarna vänder sig till pedagoger som möter eller undervisar nyanlända elever i sin yrkesroll. Du är till exempel lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare, specialpedagog, modersmålslärare eller studiehandledare. Under träffarna kommer vi kommer att ta del av varandras erfarenheter och i samtal ta stöd i Skolverkets olika styrdokument och stödmaterial samt forskning om framgångsrik undervisning för flerspråkiga elever.

Nätverksträffar för lärare och specialpedagoger i grundskolan åk 1-6

Tid: kl.14.30-16.30
Plats: Gumaelius city (A-huset i sal A5)

Träff 1: tisdag 14 februari
Träff 2: onsdag 22 mars
Träff 3: torsdag 20 april

Nätverksträffar för lärare och specialpedagoger i grundskolan åk 7-9

Tid: kl.14.30-16.30
Plats: Gumaelius city (A-huset i sal A5)

Träff 1: tisdag 7 februari
Träff 2: onsdag 15 mars
Träff 3: torsdag 6 april

Välkommen att anmäla dig via länken nedan:

Senast uppdaterad: 23 januari 2017

Publicerad: 23 januari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?