Nu är det dags att ansöka om samarbete med Kvalitetsutvecklargruppen i Örebro.

Kvalitetsutvecklargruppens uppdrag är att samarbeta med Örebros förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, för att utveckla kvalitet i undervisning och annat pedagogiskt arbete. Samarbetet med Kvalitets-utvecklargruppen kan handla om ledarskap i klassrummet, digitalisering, bedömning för lärande och mycket annat.

Hur ansöker vi om samarbete med Kvalitetsutvecklargruppen?

Skolledaren kontaktar Kvalitetsutvecklargruppens samordnare Mari Rex (se kontaktuppgifter nedan).

Hur startar vi vårt samarbete?

Kvalitetsutvecklarna träffar verksamhetens rektor/förskolechef, för att diskutera utvecklingsarbetets syfte och planera för det fortsatta arbetet.

Hur långt är samarbetet med Kvalitetsutvecklargruppen?

Samarbetet omfattar vanligtvis ett till två läsår.

Exempel på samarbeten...

KU-bloggen

Kontakt

mari.rex@orebro.se

019-21 18 60

 

Senast uppdaterad: 19 maj 2017

Publicerad: 19 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?