Lärandebaserad skolutveckling - professionellt och kollegialt lärande för rektorer

RUC logga

Regionens skolchefsgrupp har tillsammans med RUC – Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet beviljats projektmedel från Region Örebro län under läsåret 2016/2017 till en kollegial lärprocess för ett urval av regionens rektorer. Syftet är en kunskapsfördjupning och kompetensförstärkning kring det pedagogiska ledarskapet. Lärprocessen är också tänkt att utgöra en grundpelare för att vidareutveckla samarbete mellan kommunerna i syfte att stödja och utveckla skolledarskap i regionen.

Projektet syftar till att stärka rektorers förmåga att leda och organisera utvecklingsarbete som är långsiktigt och träffsäkert för ökad måluppfyllelse i den egna skolan. Ett vidare syfte är att långsiktigt stärka förutsättningar för kollegialt lärande och samarbete mellan rektorer i Örebro län.

Sammanställda lärdomar och erfarenheter från projektet ska ge underlag för ett fortsatt och hållbart samarbete för skolledarskap i regionen.

 

Vill du veta mer om projektet kontakta Urban Haglind, telefon 019-303043.

 

Senast uppdaterad: 18 augusti 2016

Publicerad: 18 augusti 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?