Nätverksträff Nyanländas lärande åk 7-9

Pedagoger sitter vid bord och diskuterar

Tisdagen 18 oktober hade vi den första träffen för lärare som undervisar nyanlända elever i åk 7-9. Denna gång fanns representanter från flera av kommunens skolor samt Perrongen på plats. I ett klassrum på Gumaelius city samlades 31 pedagoger för att dela erfarenheter och fylla på med information och kunskap om undervisning för nyanlända elever.

Det var stor spridning när det gäller deltagarnas yrkeskompetens: studiehandledare, specialpedagoger och många olika typer av ämneslärare. Det visar tydligt att alla på en skola behöver vara en del av arbetet med nyanlända.

Att diskutera undervisningen är viktigt för pedagogerna. Vad ska jag undervisa om i mitt ämne när eleven saknar kunskap från tidigare skolår (kunskap som elever besitter eftersom de har gått i svensk skola)? Hur bör läraren arbeta med studiehandledaren? Diskussionerna var många, och som tyvärr på grund av tidsbrist var tvungna att avbrytas.

Det alla på träffen var eniga om var att alla, oavsett bakgrund har mer att lära och ett behov av att lära sig tillsammans med andra pedagoger.

 

Vårt viktiga nätverk

Nästa träff är inbokad till tisdagen den 22 november. Vid den träffen kommer vi att dels fortsätta ett erfarenhetsutbyte men även diskutera hur vi kan arbeta för att bäst stötta våra nyanlända elever.

/Jennypher Löfgren - Språk-, läs- och skrivutvecklare i Örebro kommun

Senast uppdaterad: 25 oktober 2016

Publicerad: 25 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?