Nätverksträff Nyanländas lärande åk 1-6

Tisdagen 27 september hade vi den första träffen för lärare som undervisar nyanlända elever i åk 1-6. Höstterminens nätverksträffar är en fortsättning på de träffarna som Josefin Nilsson höll i under förra läsåret. Representanter från flera av kommunens skolor samlandes på Gumaelius city för att dela erfarenheter och fylla på med information och kunskap om undervisning för nyanlända elever.

Efter en gruppuppgift fick vi alla lite mer koll på vilka vi var och under vilka förutsättningar vi arbetar. Utmärkande för träffen var att fanns både lärare i svenska som andraspråk, studiehandledare, specialpedagoger och ämneslärare. Det är tydligt att undervisning för nyanlända elever inte längre ses som en uppgift enbart för lärare i svenska som andraspråk utan som en uppgift för hela skolan. Nyanlända elever är hela skolans ansvar.

Under träffen resonerade vi gemensamt på skolans uppdrag om utmaningar och möjligheter. Vi påminde också varandra om var vi kan hitta stöd och information via Skolverket , SPSM, Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Skolinspektionen när det gäller undervisning för nyanlända elever.

I slutet av träffen gavs även möjligheten att titta på material som är framtagna för undervisning av nyanlända elever .


Vårt viktiga nätverk

Nästa träff är inbokad till tisdagen den 25 oktober. Då önskade flera att vi fokuserar oss på kartläggning steg 2. Jennypher har bjudit in Perrongen till den träffen, som kommer att kommer inför träffen återkomma med information och upplägg.

 

/Jennypher Löfgren - Språk-, läs- och skrivutvecklare i Örebro kommun

Senast uppdaterad: 25 oktober 2016

Publicerad: 25 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?