Nätverksträff 161129 - Nyanländas lärande åk 1-6

Pedagoger sitter i smågrupper och diskuterar.

Tre nätverksträffar har genomförts under höstterminen för de pedagoger som undervisar nyanlända elever i åk 1-6. Tisdagen den 29 november var det dags för terminens sista träff. 30 pedagoger från 14 olika skolor kom till Gumaelius city för att nätverka med varandra.

Det är stor bredd på de som deltar i nätverksträffarna, en del har lång erfarenhet och kunskap medan andra precis har börjat arbeta med nyanlända elever. Blandningen skapar bra dynamik i det arbete som görs och i de diskussioner som förs under träffarna. Det som var roligt denna gång var att flera modersmålslärare och studiehandledare kom, vilket var bra då vi arbetar med samma elever och har mycket att lära oss av varandra.

Bejaze berättar för pedgogerna om hur hennes skolan har arbetat fram en handlingsplan.

Bejaze Berisha

Temat för träffen var handlingsplan för mottagande av nyanlända elever och erfarenhetsutbyte. Bejaze Berisha som arbetar på Hagaskolan var med på träffen och berättade om hur de på hennes skola arbetat fram sin handlings-plan. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor under tiden. Att skriva en handlingsplan kräver att skolan har en plan för hur de tar emot en nyanländ elev, vem ansvarar för vad och i vilken ordning sker arbetet. Frågor som rektor tillsammans med ansvariga pedagoger behöver diskutera och bestämma, och det i sin tur ska stå i handlingsplanen.

En pedagog visar hur hon lär eleverna siffrorna.

Nätverksträffen avslutades med ett erfarenhetsutbyte där pedagogerna fick diskutera om undervisnings-metoder och/eller förhållningssätt som fungerar bra just när det gäller nyanlända elever. Pedagogerna hade med sig material, visade appar/dataprogram som de vile tipsa om. Flera diskussioner handlade bland annat om hur pedagogerna och modersmålslärarna kan samarbeta för att gynna elevens språkutveckling och skolgång.

 

Vårt viktiga nätverk

Under vårterminen kommer nätverksträffarna fortsätta. Oavsett om du tidigare
deltagit eller inte är du välkommen att göra det då! Mer information kommer att
komma på Pedagog Örebro inom kort.

/Jennypher Löfgren - Språk-, läs- och skrivutvecklare i Örebro kommun

Senast uppdaterad: 7 december 2016

Publicerad: 7 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?