Nätverksträff 161122 - Nyanländas lärande åk 7-9

Bildkort visar ett händelseförlopp. En lapp med tidsord ligger bredvid.

Tisdagen 22 november var det dags för terminens sista
nätverksträff för pedagoger som undervisar nyanlända elever i åk 7-9. Den här gången var det fokus på att dela erfarenheter med varandra.

Syftet med nätverksträffarna är att vi som arbetar med nyanlända elever ska:

- Höja vår förståelse för och kunskap om vårt uppdrag.
- Delge varandra information och erfarenheter.
- Samla in information för att kunna planera för fortsatt lärande/kunskaps-  fördjupning.
- Skapa möjlighet till samverkan och utbyte med andra.

Träffarna bygger på deltagarnas önskemål. Vid slutet av varje träff genomförs en liten utvärdering av dagens träff, och där har deltagarna även möjlighet att tycka till om vad det vill ha för innehåll på kommande träff. Utifrån det planeras nätverksträffarna upp. Denna gång var temat erfarenhets-utbyte. De 22 pedagoger som närvarade vid träffen på Gumaelius city hade alla ett bidrag som de skulle berätta om. I mindre grupper satt de och delgav varandra undervisningsmetoder och/eller förhållningssätt som fungerar bra just när det gäller nyanlända elever. Då de som deltog kom från olika skolor i kommunen och har olika erfarenheter av att undervisa nyanlända elever så blev det en bra blandning på bidragen. Frågor och tankar lyftes upp i grupperna, och tillsammans skulle de skriva ner det som var bra med varje bidrag och vad som skulle kunna vara en utmaning.

En läromedelbok i SO och NO ligger på en bänk tillsammans med anteckningar.

Pedagogerna diskuterade bland annat om hur resultatet av Perrongens kartläggning (steg 2) kan användas i undervisningen. Om hur läraren kan undervisa elever som inte har skolbakgrund. Vilka digitala hjälpmedel i form av dataprogram/appar fungera bra för elevernas språkutveckling och lärande? Diskussionerna var många. I slutet skapades listor med tips på arbetssätt/metoder/ material/digitala hjälpmedel som deltagarna fick med sig.

 

 

Vårt viktiga nätverk

Nätverksträffarna kommer att fortsätta även under vårterminen. Om du tidigare inte har deltagit vid dem, se till att göra det nu! Datum, plats och tid kommer inom kort att komma här på Pedagog Örebro. Håll utkik!

/Jennypher Löfgren - Språk-, läs- och skrivutvecklare i Örebro kommun


Senast uppdaterad: 1 december 2016

Publicerad: 1 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?