Nätverksträff 161025 - Nyanländas lärande åk 1-6

Skolverkets kartläggningsmaterial gällande nyanlända elever visas.

Tisdagen 25 oktober var det dags för den andra nätverksträffen för lärare som undervisar nyanlända elever i åk 1-6. Återigen träffades representanter från flera av kommunens skolor på Gumaelius city. Denna gång hade vi fokus på kartläggning steg två. Eva och Göran från Perrongen deltog i träffen och informerade om samt lät deltagarna testa på Skolverkets material.

Göran från Perrongen diskuterar med pedagoger som sitter vid ett bord.

Träffen inleddes med att få koll på vilka lagar vi i skolan har att följa när det gäller nyanlända elever och prata om syftet med kartläggningen. Därefter gick Göran från Perrongen igenom upplägget av kartläggning steg 2 litteracitet. Deltagarna fick möjlighet att prova på Skolverkets material på varandra för att därefter diskutera vilka möjligheter/svårigheter finns vid genomförandet. Vad kan olika svar ge för möjliga tolkningar och bedömningar?

Tre pedagoger sitter och diskuterar kartläggningsmaterialet

Många diskussioner fördes vid borden. Hur arbetar de olika skolorna när det gäller kartläggningen? Hur organiserar skolorna det?  Det som deltagarna var eniga om var att det behövs tid för att genomföra kartläggningarna. Tid till att sätta sig in i materialet, tid till att prata ihop sig med studiehandledaren/tolken, tid till att genomföra samtalet och tid för dokumentation. Skolan behöver hitta sätt för att kartläggningen ska bli ett levande dokument som alla som arbetar med eleven ska ha del av. Nyanlända elever är hela skolans ansvar.

 

Vårt viktiga nätverk

Nästa träff är inbokad tisdagen den 29 november. Under den träffen kommer temat vara handlingsplan vid mottagandet av nyanlända elever. Vi kommer även öppna upp för pedagogiska samtal när det gäller undervisningen av nyanlända elever.

Du är välkommen, oavsett om du deltagit i tidigare träffar eller inte, för att ta del av andras kunskap men även bidra med din erfarenhet!

/Jennypher Löfgren - Språk-, läs- och skrivutvecklare i Örebro kommun

Senast uppdaterad: 2 november 2016

Publicerad: 2 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?