Bygga svenska - nätverksträffar kring Skolverkets bedömningsstöd

Örebro kommuns SKUA-utvecklare bjuder in till tre kostnadsfria nätverksträffar rörande Skolverkets bedömningsstöd, Bygga svenska - att arbeta med andraspråkselevers språkutveckling.

 

Träffarna vänder sig till dig som är lärare i svenska som andraspråk eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9.

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling. Materialet kan även användas på flerspråkiga elever. Det består av en grundläggande nivå och en mer avancerad nivå. Träffarna kommer att bygga på varandra och är vid tre tillfällen:

Träff 1 - torsdag 28 september, kl.15.00-16.30, Gumaelius city (A-huset i sal A5)

Träff 2 - onsdag 25 oktober, kl.15.00-16.30, Gumaelius city (A-huset i sal A5)

Träff 3 - tisdag 21 november, kl.15.00-16.30, Gumaelius city (A-huset i sal A5)

 

Anmälan är stängd!

 

Innehåll:

Under dessa tre tillfällen kommer vi att:

  • bekanta oss med bedömningsstödet
  • resonera kring olika bedömningar
  • prova på att göra bedömningar och analysera dem
  • resonera kring pedagogiska rekommendationer både till undervisning i SVA och till övriga undervisande lärare

Frågor?

Jennypher Löfgren - SKUA-utvecklare, samordnare för nyanländas lärande
(Förvaltningskontor grundskola) jennypher.lofgren@orebro.se, 019-21 11 86

Barbara Andersson - SKUA-utvecklare
(Förvaltningskontor grundskola) barbara.andersson@orebro.se, 019-21 24 14

Senast uppdaterad: 4 september 2017

Publicerad: 4 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?