På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Om webbkartan - översiktsplanen

Information om webbkartan för förslag till ny översiktsplanen. Vi rekommenderar en uppdaterad webbläsare med JavaScript aktiverat, för att bäst kunna utnyttja all funktionalitet i kartan.

Förslag till ny översiktsplan, utställning 13 november–19 januari

Detta kartverktyg är en del av kommunens förslag till den nya översiktsplanen "Vårt framtida Örebro". I kartverktyget redovisas översiktsplanens kartor med planeringsriktlinjer och ställningstaganden. Observera att översiktsplanen består av både kartor och texter, som tillsammans ger en helhetsbild av planeringen som föreslås i översiktsplanen. Från 13 november 2017 till och med 19 januari 2018 ställer vi ut det färdiga förslaget digitalt på orebro.se/nyoversiktsplan, här kan du läsa alla texter.

Navigera och zooma

Du kan röra dig relativt fritt i kartan. Ett alternativ är att använda pilar och zoomreglage i kartfönstrets högra nederkant. Du kan också ”flytta” kartan med hjälp av musen (klicka och dra), men också zooma in och ut kartan med hjälp av musen. Detta via dubbelklick, mushjulet/scroll eller genom att hålla ner shift-tangenten och "rita" ett område som du vill zooma in till.

Sök en plats

Du kan söka i kartan genom att skriva gata eller plats.

Välj infoskikt – få mer information

I karttjänsten ”Visa på kartan” till höger i kartfönstret hittar du olika informationsskikt. Skikten är sorterade under de tre rubriknivåerna ”Utvecklingsstrategi”, ”Markanvändning år 2040” och ”Ta hänsyn till…”. Klicka på rubriken för att öppna underkategorier.

Skikten tänds/släcks när du klickar på texten till kartskiktet i menyn. Flera skikt under olika rubriknivåer kan vara tända samtidigt. Tända skikt markeras med en grå ruta. Bredvid rubriken markerar en siffra i en cirkel hur många skikt i respektive rubriknivå som är tända samtidigt. Genom att klicka på cirkeln kan alla lager under rubriknivån tänkas/släckas.

För att få en förklaring till vad ett kartskikt betyder kan du klicka på den färgade symbolen till respektive kartskikt.

De tända kartskikten visas i kartfönstret och du kan välja att få mer information om en specifik plats genom att klicka i kartan. När du klickar på en yta/linje/punkt visas en informationsruta som beskriver översiktsplanens intention för den aktuella platsen. Där finns också en länk till översiktsplanens textkapitel där det går att läsa mer.

Svårt att skilja på färgerna?

Med hjälp av klickfunktionen och informationsrutan i kartan som beskrivs ovan kan man få hjälp att särskilja ytor/linjer/punkter som har snarlika färger.

Synpunkter under samrådsperioden

Kommunen tog emot synpunkter på förslaget till ny översiktsplan under samrådsperioden 1 februari–30 april 2017. Förslaget har därefter omarbetats vilket inneburit att vissa synpunkter har fått genomslag i planen medan andra inte har fått det. I samrådsredogörelsen kan du läsa vad som har ändrats och inte, samt motiveringar till detta.

Senast uppdaterad: 10 november 2017

Publicerad: 5 maj 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se