På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Barn och anhöriga till missbrukare

Sputnik - verksamhet för anhöriga till någon som dricker för mycket, använder narkotika eller missbrukar medicin.

Barn och unga som har någon i familjen som missbrukar känner sig ofta pressade och skäms över sin situation. Att leva i en familj där någon dricker för mycket alkohol eller använder droger är ofta en familjehemlighet. Barnen kan tro att de är ensamma om att ha det så och vågar inte prata om sina upplevelser.

Vi på Sputnik finns till för att hjälpa dig. Hos oss får du:

  • träffa andra som upplevt liknande saker
  • lära dig om beroende och hur ett beroende påverkar människor
  • prata om hur det är att ha någon i familjen som dricker för mycket alkohol, använder droger eller missbrukar läkemedel
  • ha roligt med andra i en miljö där du kan vara dig själv.

Vuxen anhörig

För dig som är vuxen anhörig erbjuder vi gruppverksamhet eller enskilda stödsamtal. Du får möjlighet att lära dig mer om beroende samt hur du som anhörig påverkas. Du får möjlighet att prata om dina upplevelser och träffa andra som lever eller har levt under liknande omständigheter.

Att delta i någon av Sputniks aktiviteter är gratis och frivilligt.

Kontakta oss

Vill du kontakta oss kan du göra det på flera olika sätt. Du kan ringa, mejla, besöka oss eller använda dig av kontaktformuläret nedan. Du kan vara anonym.

Vill du att vi kontaktar dig använder du formuläret nedan. Uppge din mejladress eller ditt telefonnummer. Namn är frivilligt.

Du är välkommen att ta kontakt med oss genom att:

  • ringa Servicecenter på 019 - 21 10 00 (fråga efter Sputnik)
  • mejla till: sputnik@orebro.se
  • besöka oss på Fabriksgatan 5 i centrala Örebro

Du som är döv eller hörselskadad når oss via 019 – 611 05 20 (texttelefon), ange SIP: helena.osterholm@orebro.se.

Våra aktiviteter

Gruppverksamhet

Vi erbjuder dig som har en nära anhörig som dricker för mycket alkohol, använder droger eller missbrukar läkemedel, att delta i vår gruppverksamhet. Vi har grupper för både barn, ungdomar och vuxna. Grupperna har max åtta deltagare och leds av två kuratorer.

Genom att delta i en grupp får du möjlighet lära dig mer om hur beroende kan påverka en familj och vad du kan göra för att må bättre. Våra teman är; beroende, medberoende, familjen, känslor och att må bra själv. Vi blandar allvarliga ämnen med övningar för att lätta upp stämningen, och skapa gemenskap och trygghet i gruppen.

Barn- och ungdomsgrupperna träffas en och en halv till två timmar, en gång i veckan under terminerna. Vuxengruppen träffas två timmar, vid sju tillfällen.

Vi på Sputnik har lång erfarenhet av gruppverksamhet. Vi vet att de flesta tycker det är skönt att få träffa jämnåriga med liknande erfarenheter. Vi vill att du som deltar ska få insikt om att du inte är ensam, att det inte är ditt fel och att du inte är ansvarig för någon annans val.

Det är frivilligt och gratis att delta i vår gruppverksamhet. Det behövs inga formella beslut från kommunen eller annan myndighet.

Stödsamtal för enskilda eller familjer

Du som inte kan eller vill delta i grupp, kan få enskilda samtal tillsammans med en kurator. Under samtalen får du prata om vad det innebär för en person att ha ett beroende och hur det påverkar dig och din familj.

I de enskilda samtalen tar vi upp liknande frågor och teman som berörs i gruppverksamheten. Stödsamtalen kan ske enskilt eller tillsammans med din familj.

Familjesamtal

Under familjesamtalen hjälper vi er som familj att prata om förälderns problem och hur det påverkar er alla. Vi använder en metod som kallas familjeintervention. Metoden har utvecklats för att hjälpa föräldrar att öppet kunna prata med barnet om förälderns beroende, missbruk eller psykiska sjukdom.

Öppenheten och att ni som familj pratar om problemen hjälper barnet att släppa mycket av det ansvar de känner och därmed kommer de att må bättre.

Metoden används när:

  • föräldarnas svårigheter påverkar barnens mående
  • barnen riskerar att känna sig ansvariga för föräldrarnas svårigheter
  • föräldrarna själva är oroade över vad barnen förstår, tänker eller tror om förälderns problem.

Vi träffas sex till åtta gånger, antingen hos Sputnik eller hemma hos er. Vid varje träff följer vi en bestämd struktur och ett frågeformulär med givna teman.

Vill du läsa mer om (Beardslees) familjeintervention kan du göra det på Socialstyrelsens webbplats.

Samtalserie för barn som upplevt våld i familjen

Hur ditt barn upplevt våld behöver inte stämma överens med hur du eller din partner upplevt det eller hur ni tror att barnet upplevt våldet.

I samtalsserien ”trappansamtal” hjälper vi ditt barn att sätta ord på sina känslor och upplevelser genom att göra ämnet mer ”pratvänligt”. Samtalen sker tillsammans med en särskilt utbildad kurator.

Samtalsserien är indelad i tre faser:

1. Kontakt

Första steget är att skapa en kontakt med barnet och ge en trygghet i mötet med kuratorn. Det är först när barnet känner sig tryggt med kuratorn som det kan börja prata om sina tankar och upplevelser.

2. Rekonstruktion

Med hjälp av barnets berättelser återskapar vi olika händelser där våld varit inblandat. Syftet är att hjälpa barnet att bearbeta och förstå händelserna. Kuratorn hjälper också barnet att släppa sina skuld-, skam- och ansvarskänslor.

3. Kunskap

Barnet får kunskap om vad som händer när man är med om traumatiska händelser och vilka som är de vanligaste reaktionerna.

Vi planerar samtalen utifrån barnets behov. Vanligast är att vi träffas tre till sju gånger. Under samtalen använder sig kuratorn av olika metoder och verktyg, bland annat får barnet rita och måla.

Vill du läsa mer om ”trappansamtal” kan du göra det på Socialstyrelsens webbplats

För dig som möter barn i ditt yrke

Våra föreläsningar och halvdagsutbildningar vänder sig främst till dig som arbetar inom en verksamhet där du möter barn, unga, föräldrar och familjer. Syftet med föreläsningarna och utbildningsdagarna är att ge dig kunskap om vad det innebär att ha ett beroende och vad det innebär att vara anhörig.

Vi ger kunskap om vad som händer med barn och unga när de lever i en familj där någon har problem med alkohol eller droger. Vi delger vår kunskap och erfarenhet kring barn och ungas behov samt lyfter diskussionen om hur de kan få rätt stöd. Vi informerar om Sputnik och hur vi arbetar med anhöriga i alla åldrar.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2016

Publicerad: 22 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta Örebro kommun

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se