Malmplan

Malmplan 4 är ett vanligt hyreshus med egen trädgård.Det ligger på Väster i Örebro cirka 10 minuters gångavstånd från centrum. Malmplan 4 är ett serviceboende för sex boende som behöver stöd för att klara av sin vardag.

Målsättning

Vår målsättning är att hyresgästerna har och känner inflytande över sin situation. För att nå individens önskemål om stöd i hemmet görs en planering. Utifrån denna arbetar vi sedan tillsammans för att nå hyresgästens mål.

Boendestöd

I serviceboendet finns det inte personal dygnet runt men det finns alltid tillgång till personal. Alla hyresgäster har två kontaktpersoner som tillsammans med hyresgästen ansvarar för att en planering blir gjord, följs upp och utvärderas. Hyresgästerna på Malmplan 4 har dagligen besök av boendestödjare för att tillsammans göra de dagliga rutiner som hyresgästen önskat i sin planering. Om man vill komma i kontakt med boendestödet annan tid på dygnet når du alltid personal för att prata eller för att be personal komma.

Fritidsaktiviteter

Vi åker på aktiviteter, både individuellt och i grupp. Varje sommar åker vi på en utflykt med flera övernattningar och varje helg på en kortare utflykt till olika utflyktsmål beroende på årstid och önskemål.

Samverkan

Vi samarbetar med de instanser som krävs utifrån individuella behov.

Besöksadress

Malmplan 4

Senast uppdaterad: 16 maj 2017
Publicerad: 30 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?