Ullavigatan 22

Ullavigatan 22 är ett vanligt hyreshus med egen trädgård och ligger på Väster i Örebro cirka 10 minuters gångavstånd från centrum. Det är ett serviceboende för fyra boende som behöver stöd för att klara av sin vardag. Serviceboendet har tillgång till personal dygnet runt men det finns inte personal på plats under dygnets alla timmar.

Målsättning

Vår målsättning är att hyresgästerna har och känner inflytande över sin vardag. För att nå hyresgästens önskemål om stöd i hemmet görs en planering. Utifrån den arbetar vi sedan tillsammans för att nå hyresgästens mål.

Boendestöd

I serviceboendet finns det inte personal dygnet runt men det finns alltid tillgång till personal. Alla hyresgäster har två kontaktpersoner som tillsammans med hyresgästen ansvarar för att en planering blir gjord, följs upp och utvärderas regelbundet. Hyresgästerna på Ullavigatan 22 har dagligen besök av boendestödjare för att tillsammans göra de dagliga rutiner som vi planerat för. Om du vill komma i kontakt med boendestödet annan tid på dygnet går det alltid att nå personal för att prata eller för att be om hjälp.

Fritisaktiviteter

Vi åker på utåtriktade aktiviteter, både individuellt och i grupp. Varje helg åker vi på en kortare utflykt till olika utflyktsmål beroende på årstid och önskemål.

Samverkan

Vi samarbetar med de instanser som krävs utifrån individuella behov.

Besöksadress

Ullavigatan 22

Senast uppdaterad: 16 maj 2017
Publicerad: 26 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?