På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Hjälp och stöd i hemmet – hemvård/hemtjänst

Om du har svårt att klara vardagen på egen hand så har du rätt till hjälp och stöd. Du har möjlighet att få förebyggande hembesök, servicetjänster, omvårdnad dygnet runt, färdiglagad mat, du kan abonnera på trygghetslarm och få olika hjälpmedel. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ser till att du får den rehabilitering och medicinska omvårdnad som kan ges i hemmet. Ditt behov styr hur och när tjänsterna utförs.

Korttidsplats

Kommunen kan erbjuda korttidsplatser där du kan bo om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov eller som avlastning för anhörig som vårdar i hemmet. Det är ditt behov av vård som styr och beslut fattas av en biståndshandläggare i kommunen.

Mer information om hjälp och stöd för dig som bor hemma

Valfria utförare och leverantörer

I Örebro kommun har du möjlighet att välja bland godkända utförare av omvårdnad och servicetjänster.

Du kan jämföra utförarna och se om någon erbjuder just det som är viktigt för dig. Du som inte har tillgång till internet kan få jämförelsen skickad till dig via Servicecenter. Tänk gärna igenom dina önskemål före samtalet!

Mer information om valfri utförare

I Örebro kommun väljer du själv utförare av servicetjänster och
omvårdnad i hemmet, leverantör av lunchlåda samt daglig verksamhet. En större valfrihet ökar chansen för dig att bli nöjd med de kommunala tjänster som du behöver för att leva ett bra liv i ditt eget hem. Samtidigt garanterar Örebro kommun att dina tjänster håller en god kvalitet.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Valfrihetssystemen regleras av lagen om valfrihetssystem. Den innebär att den som har rätt till tjänsterna kan välja bland godkända leverantörer/utförare. Kommunen kan vara en av dessa leverantörer/utförare. Samtidigt garanterar vi kvaliteten i tjänsterna, såväl inom den kommunala verksamheten som hos de externa utförarna. Valfrihetssystemen öppnar också upp en marknad för privata företag.

För utförare och leverantörer

Här finns mer information för dig som vill bli utförare

Avgift

Kostnaderna för servicetjänster, omvårdnad och lunchlådor är desamma oavsett vilken utförare/leverantörer du väljer och bestäms av kommunens vård- och omsorgstaxa. Du får en faktura varje månad från Örebro kommun, som sedan sköter betalningen till utföraren.

Tes mobil för rätt faktura

Du som har ett beslut om trygghetslarm, servicetjänster eller omvårdnad eller själv har anmält behov av servicetjänster ska få rätt hjälp vid de tider som vi kommit överens om. Örebro kommun använder systemet Tes mobil för dokumentation av tid och insatser.

På insidan av din ytterdörr, eller i närheten, sätter vi upp en klisteretikett som innehåller teknik för registrering. Personalen börjar och avslutar varje besök med att hålla upp mobiltelefonen mot klisteretiketten och registrera besöket. Så säkerställer vi att du faktureras rätt.

Nyckelfri hemvård/hemtjänst

Nyckelfri hemtjänst kommer att införas successivt under hösten och ska vara helt införd före sommaren 2017. Innan nyckelfri hemtjänst införs blir alla kunder kontaktade.

Frågor och svar om nyckelfri hemvård

Varför inför Örebro kommun nyckelfri hemtjänst?

Det blir tryggare och säkrare för våra kunder och enklare och mer effektivt för våra medarbetare. Det betyder att vi kan lägga mer tid hos dig som kund och mindre tid på att hämta och lämna nycklar, vilket även är en vinst för miljön. Det gör också att vi kan komma snabbare vid larm eftersom nycklar inte behöver hämtas och att säkerheten kring nyckelhanteringen förbättras.

Vad innebär nyckelfritt?

Det innebär att vi inför ett digitalt system som gör att personal från hemtjänsten kan öppna dörren till sina kunder med hjälp av en särskild mobiltelefon. Mobiltelefonen som används är en särskild mobiltelefon som bara används i tjänsten. För att kunna använda den måste man känna till pinkod till telefonen, samt personligt användarnamn och lösenord.
Som kund fortsätter du använda din vanliga nyckel. Det finns flera system på marknaden och många kommuner använder dessa redan idag. En del öppnas med mobiltelefon, en del med en särskild digital nyckel. Alla typer av digitala lås på marknaden är testade och godkända ur säkerhetssynpunkt.

Var kommer det bli nyckelfritt?

Hos alla utförare inom hemtjänsten, både kommunala och privata.

Vad blir det för skillnad för mig som kund?

Alla hemtjänstens kunder och kunder med trygghetslarm får ett lås installerat på sin ytterdörr som fungerar med det nyckelfria systemet, men de är utformade så att man som kund kan fortsätta att använda sin vanliga nyckel.

När införs det?

Planen är att börja under hösten och att vara klar före nästa sommar. Du får information från oss om när det är dags för ditt område.

Kostar det något för mig som kund?

Nej, det kommer inte att kosta dig någonting.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, nyckelfri hemtjänst förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) i hemmet. Det befintliga låset fungerar oförändrat efter installationen.

Hur lång tid tar monteringen?

Systemet är enkelt att montera, det tar cirka 20-40 minuter i de allra flesta fall.

Passar låset på alla dörrar?

Låset passar på mer än 95 procent av alla dörrar.

Påverkar det portlåset?

Låset syns inte från utsidan och man kan öppna och låsa dörren med den vanliga nyckeln precis som tidigare. Även portkoder kommer att fungera som vanligt. Det blir heller ingen åverkan på dörren.

Blir det någon åverkan på min dörr?

Nej, din dörr kommer inte att bli skadad. Din dörr kommer att fungera precis som vanligt för dig.

Byts låscylindern så att jag måste byta nyckel?

Nej, låscylindern byts inte. Bara vredet på insidan av dörren byts ut. Det innebär att du använder din vanliga nyckel även i fortsättningen.

Syns låset utifrån?

Det elektroniska låset syns inte på utsidan. Det syns bara från insidan.

Vad blir skillnaden på dörren när det nya systemet är installerat?

Det befintliga vredet på dörrens insida tas bort och ersätts med ett motorvredslås. På motorvredslåset finns ett vred som används som vanligt när man öppnar och stänger dörren från insidan. Det vred som tas bort förvaras så att det går att återställa dörren om det digitala låssystemet tas bort.

Kan jag bli inlåst?

Nej. Det befintliga vredet på dörrens insida tas bort och ersätts av ett motorvredslås. På motorvredslåset finns ett dörrhandtag som används som vanligt när man öppnar och stänger dörren från insidan. Det behövs ingen stor kraft för att öppna låset. Du låser upp med låsvredet från insidan och använder din vanliga nyckel från utsidan som du gör idag.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?

Telefonen är obrukbar eftersom den kräver lösenord som bara personalen ifråga känner till. För att kunna använda den måste man känna till pinkod till telefonen och användarnamn liksom lösenord till den app som öppnar dörren. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras.

Hur fungerar systemet vid snabba byten av personal, t.ex. vid sjukdom?

Om någon blir sjuk kallas en vikarie in som får tillgång till samma teknik som den ordinarie personalen för att kunna göra de besök som är inplanerade.

Vad händer om någon obehörig får tag på koden?

En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras. För att kunna använda telefonen måste man känna till pinkod till telefonen och användarnamn liksom lösenord till den app som öppnar dörren.

Kan vem som helst använda låset för att komma in hos mig?

Nej, endast behörig personal från hemtjänsten i ditt område.

Vad händer om det är strömavbrott eller det inte finns mobiltäckning?

Låssystemet har egen batteriförsörjning som i god tid signalerar när det är dags att byta batteri. För att öppna en dörr som har det nyckelfria systemet krävs varken el eller mobiltelefontäckning. Systemet bygger på bluetooth-teknik, som gör att elektronisk utrustning kan kommunicera trådlöst.

Vad händer om låset inte fungerar?

Det nyckelfria systemet bygger på beprövad teknik som många kommuner använder idag och är testat av tillverkare. Vi kommer av säkerhetsskäl ha en alternativ lösning för att kunna ta oss in. Andra kommuner har löst detta genom att behålla en vanlig nyckel eller genom avtal med låssmed. Vi har ännu inte bestämt vilken lösning vi ska ha.

Hur ofta måste batterier i låset bytas och vem gör det?

Låset drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. När det är 20 procent av batteriet kvar får hemtjänsten en signal om att det är dags att byta. Du behöver inte själv hålla koll på detta, det gör hemtjänsten. Batteribytet är enkelt och görs av hemtjänsten.

Blir det någon skillnad för mig när jag använder låset?

Nej, ditt lås kommer att fungera precis som vanligt. Du använder din vanliga nyckel.

Vad är det som gör detta system säkrare än med vanlig nyckel?

  • Larmgruppen kommer snabbare in i en bostad vid larm.
  • Det blir en säkrare nyckelhantering.
  • En borttappad tjänstetelefon kan spärras och för att kunna använda den måste man kunna pinkod, användarnamn och lösenord till den app som öppnar dörren.
  • Alla digitala nycklar är tidsbegränsade och blir ogiltiga efter den tid som är förinställd. Personalen kan alltså få en nyckel som bara är användbar under deras arbetstid.
  • Det digitala systemet håller koll på vilka som öppnat ett lås och också hur länge besöket i bostaden varat.

Hur vet jag att det är en godkänd montör som kommer hem till mig?

Monteringen utförs av hemvårdspersonal med särskilt utbildning för monteringen. De har tjänstelegitimation precis som all hemvårdspersonal. Du kommer att bli kontaktad av oss innan det nya systemet installeras i ditt område, så att du vet när vi är på gång. Om du känner dig osäker kan du alltid ringa vårt Servicecenter 019-21 10 00 för en extra koll.

Information till fastighetsägare

Montering av digitala lås inför nyckelfri hemtjänst

Örebro kommun ska införa nyckelfri hemtjänst. Vi vill göra nyckelhanteringen enklare och mer effektiv för personalen i hemtjänsten samt öka tryggheten och säkerheten för kunderna.

Nyckelfritt innebär att personalen kan öppna dörren till hemtjänstens kunder med hjälp av sin mobiltelefon, utan att använda nyckel. Det digitala systemet är en pålitlig teknik, som många kommuner redan använder.

Det finns flera fördelar med nyckelfritt, som att larmgruppen snabbare kan komma in i en bostad vid larm och att säkerheten kring nyckelhanteringen förbättras. Införandet innebär också miljövinster, eftersom personalen kan minska på antalet körda mil.

Så påverkas du som fastighetsägare

Örebro kommuns införande av nyckelfri hemtjänst innebär att ett digitalt lås installeras på insidan av hemtjänstkundens ytterdörr och vid porten till bostadshuset. Låset syns inte från utsidan och man kan öppna och låsa dörren med den vanliga nyckeln precis som tidigare. Även portkoder kommer att fungera som vanligt. Det blir heller ingen åverkan på dörren.

Låset passar på mer än 95 procent av alla dörrar. Låscylindern i dörren byts inte ut, det är bara vredet på insidan av dörren som ersätts med ett motorvredslås. Det vred som tas bort förvaras så att dörren kan återställas om det digitala låssystemet tas bort.

  • Nyckelfri hemtjänst förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) och innebär inga kostnader för dig som fastighetsägare.
  • Det nyckelfria systemet installeras hos alla som har hemtjänst och kunder med trygghetslarm, såväl av kommunala som privata utförare.
  • Hemtjänstens besök loggas inte i fastighetsägarens passagesystem.

Så monteras portlåset
Monteringen av portlåset görs utan större åverkan på dörren, men något skruvhål kommer att krävas. Det monteras med enbart batteridrift, och installationen görs mot befintligt elslutbleck. Montörerna av portlåset är inte desamma som monterar låsen på hyresgästernas dörrar. Montörerna kan legitimera sig.

Monteringen påbörjas vecka 7.

Så monteras lås på hemtjänstkundens ytterdörr
Låsvredet på insidan av dörren ersätts med ett motorvredslås. Låscylindern i dörren byts inte ut. Det vred som tas bort förvaras så att dörren kan återställas om det digitala låssystemet tas bort.

Monteringen utförs av hemvårdspersonal med särskild utbildning. De är ID06 godkända. Den som monterar låset har med sig tjänstelegitimation precis som all hemvårdspersonal.

Informera vaktmästare och servicepartner

Vi är tacksamma om ni informerar eventuell vaktmästare eller sevicepartner om att monteringen ska göras. Vid minsta osäkerhet kring installationen och montörerna, ring Servicecenter 019-21 10 00 för en extra koll. De vet vilka montörerna är och var de befinner sig.


Om du vill veta mer

Du kan också ringa Servicecenter och få svar på dina frågor 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 18 september 2017

Publicerad: 6 juli 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se