Sidhuvudbild
In English
|
En Español
|
In Italiano
|
Auf Deutsch
|

Fakta om Rudbecksskolan 2009

  • Rudbecksskolan har lärare som till 91% är behöriga i de ämnen de undervisar. Det är det högsta värdet i Örebro kommun.
  • Rudbecksskolan har ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, studievägledare, specialpedagog.
  • Rudbecksskolan anordnar lärarhandledd läxhjälp, extra undervisning, repetitionskurser, sommarkurser m.m. för elever som behöver extra stöd.
  • 96% av de avgångselever som våren 2009 fick slutbetyg uppnådde grundläggande behörighet för universitet och högskola, vilket är högre än snittet i Örebro kommun (91%).
  • Vid senaste mätningen gick 31% av avgångseleverna vidare till högre studier inom 1 år. Det ger ett övergångsindex på 1,15. Det är det högsta värdet i Örebro kommun. Övergångsindex är ett jämförelse tal för hela Sverige, index 1 innebär att skolan ligger på ett riksgenomsnitt.
  • Över 90% av eleverna trivs bra eller mycket bra på Rudbecksskolan.
  • Över 90% av eleverna anser att de får hållbar och aktuell kunskap på Rudbecksskolan.
  • Över 90% av eleverna anser att Rudbecksskolan ger en bra förberedelse för vidare studier och yrkesliv.
Dela:

2 september 2010 • 17.41

Rudbecksskolan | Box 31160 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Kungsgatan 31-33 | Karta
E-post: rudbecksskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 10 00 | Fax: 019 - 21 67 11
Örebro kommuns webbplats
Rudbecksskolan