Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Ny-och ombyggnation

Här är förslaget och en ritningsskiss på framtida förskol- och skolgård, se bifogad fil för att få det större.

2014-08-12

Parkering

Just nu pågår iordningställande av en ny personal/besöks-parkering samt parkeringsyta för hämtning och lämning. NCC har tagit bort träd och buskar för att kunna anlägga större parkeringsytor. De kommer också att lägga igen provhålet vid vaktmästeriet. Arbetet beräknas klart denna vecka.

2014-05-12

Plan för planerade borrpunkter

Arbetena kommer att utföras av fältgeotekniker Patric Landén med borrbandvagn liknande den på bilden nedan.

Vi planerar att påbörja arbetena under vecka 20, troligtvis på fredag men i bästa fall redan på onsdag. Arbetena beräknas ta ca 2-3 dagar.

Vi ser till att område kring borrbandvagn är avspärrat med koner + band.

Bilaga: BorrplanPDF

Borrbandvagn

2014-04-09

Igår träffades projektgruppen kring ombyggnationen. Tidsplan beslutades enl. följande:

Fredag 11/4 Politisk information
Andreas Ernestam (lokalförsörjningsenheten) och Marie-Helen Andersson (planerare) träffar politikerna Ewa Andersson och Thomas Esbjörnsson.

Tisdag 29/4 Möte ombyggnation kl 15 i matsalen för all personal.
Monica Skantz (områdeschef), Andreas Ernestam, Jörgen Hallin (projektledare) och Annika Reizenstein (arkitekt) deltar.

Måndag 5/5 Ritningsgranskning i Vintrosa.

Måndag 12/5 kl 18 Föräldraråd i Vintrosa skolas matsal.

För övrigt är det nära förestående att riva "det fallfärdiga huset" på tomten nära förskolan. Kanske inom några veckor. Tomten kommer att användas av byggjobbare under ombyggnationen.

2014-01-21

Enligt dagens NA kan man få för sig att det redan finns ett beslut om att inte bygga med en byggnadshöjd på 8,4 m som vi vill ha prövat men det är felaktigt. Beslut tas på nämnden 23/1. Enligt bygglov har grannarna lämnat synpunkter. Jag beslutade idag att låta ärendet gå vidare till nämnden för beslut då det kan vara vägledande får vilken byggnadshöjd vi väljer, oavsett typ av byggnad. En bygghöjd på 7,7 m kan vi få igenom utan problem, enligt detaljplanen är högsta tillåtna byggnadshöjd 7,0 m. . En högre höjd kräver grannarnas synpunkter och därför lät jag ärendet gå vidare idag. Enligt arkitekten kan det vara bra med en högre byggnadshöjd än 7,7 m då detta tillåter högre rumshöjder och mer ljusinsläpp. Vid passivhusbyggande är det bra med få men stora försterytor. Arkitekten Annika Reizenstein håller på att ta fram en sektion som visar på vilken bygghöjd som kan vara lämplig om vi väljer att bygga passivhus. Efter internmötet hos Futurum 3/2 hoppas vi på ett beslut om vilken typ av byggnader som vi ska satsa på, platsbyggda passivhus, platsbyggnad traditionella hus eller prefabricerade moduler. Inom kort har vi förhoppningsvis ett byggnadsnämndsbeslut på bygghöjden.

Hälsningar Lars Jansson
Futurum Fastigheter i Örebro AB


Idag, torsdag den 17 oktober, har vi haft besök av arkitekt som gör mätningar i hus D, E, F och G. I eftermiddag görs det en miljöteknisk undersökning.

Anteckningar från föräldrarådet, 2013-10-10
Diskussioner i personalgruppen har förts utifrån hur vi ska arbeta med de elevgrupper som vi har och var. Svårigheterna är att elevantalet bygger på en statistisk prognos och som kan ändras, men som vi har att förhålla oss till.
KS (kommunstyrelsen) har fastslagit ramarna både när det gäller kostnad och hur mycket yta som ska finnas och arkitekten har ritat på olika förslag utifrån personalens synpunkter för att få till det så bra som möjligt.
Det nya huset kommer att inrymma en femårsavdelning om det finns behov för det. Skapande verkstad, hemrum, expedition, arbetsrum samt matsal och tillagningskök är det som det i stort planerats för i nybyggnaden. Många träffar har skett och sker nu med arkitekt med flera för att kunna fastslå ritningarna inom den närmsta tiden.
Hemkunskap och skolbibliotek som vi i ett tidigare skede planerat för att det skulle finnas har nu inte prioriterats utifrån de ytor som vi har att förfoga över.
När det gäller skolbibliotek så arbetar vi för att utöka samarbetet med Vintrosas folkbibliotek så att det i framtiden även ska kunna fungera som skolbibliotek. Hemkunskapen räknar vi med att fortsätta samarbeta med Mellringe skolan kring.
 
Även i förskolans lokaler kommer det att ske övergripande renoveringar som kommer att göra lokalerna mer funktionsanpassade och ändamålsenliga. Just nu pågår diskussioner om det även fortsättningsvis ska vara ett tillagningskök i förskolan eller om det ska vara ett mottagningskök.
 
Utemiljön ses också över i projektet och förslag på hur skolgården kan se ut. Bland annat diskuteras det hur man kan ersätta den minskade ytan av fotbollsplanen med till exempel en lite mindre "multisportarena". Eleverna har fått i uppdrag att titta på hur de vill ha den nya skolgården.
En fråga kring hur man tänker för att förebygga skadegörelse kom upp. Det är en viktig fråga. Mer aktiviteter uppe vid skolan kan vara förebyggande samt att det blir bättre belysning på skolgården vilket det planeras för.  
 
Förskolan och skolan kommer även ha tillgång till trådlöst nätverk som öppnar upp för möjligheterna att satsa mer på modern teknik.
Antecknat av: Ing-Marie Karlsson, förskolechef

Anteckningar från dialogträffen, 2013-09-10. Se ant.PDF

Idag måndag den 9 september har det borrats för radonmätning.

Möte angående renovering/ ombyggnation av Vintrosa skola tisdagen den 10 september kl. 19-21 i Vintrosa skolas matsal.
Se inbjudan.PDF

Anteckningar från öppet möte, 2013-05-28. Se ant.PDF
Öppet möte 130910
Öppet möte 130910
Artikel NA
Dela:

7 maj 2015 • 16.02

Ritningar

Hus A - Undervisning, exp
A-1010PDF
A-1020PDF

Hus D - Undervisning, elevhälsa
A-3010PDF

Hus M - Kök, matsal
A-2010PDF

Vintrosa skola | Besöksadress: Skolgatan 32
E-post: vintrosa.skola@orebro.se | Tel: 019 - 21 50 11

Örebro kommuns webbplats
Vintrosa skola