Välkommen på öppet hus i våra kommunala grundskolor!

Kolla in hur det är att gå på de skolor du är nyfiken på. Nytt för i år är att du som ska börja ny skola till hösten behöver söka till den skola du är intresserad av. Du ansöker på orebro.se/sokaskola, där kan du läsa mer om alla skolor – även de som inte finns med här. Ansök mellan 15 januari och 15 februari.

Informationsmöten och öppet hus på kommunala grundskolor

Adolfsbergsskolan 7-9, 24 januari kl. 17.30-19

Almbro skola F-3 och 4-6, 25 januari kl. 18.30-19.30, info i matsalen kl. 19

Almby skola F–9, 16 januari kl. 17.30 i aulan

Björkhagaskolan F–3, 24 januari kl. 18

Brickebackens skola F–6, 18 januari kl. 17.30, matsalen (för föräldrar till blivande förskoleklasselever) och klassrum (för övriga)

Brukets skola F–3, 25 januari kl. 17.30 ingång genom matsalen

Eklundaskolan F–3, 15 januari kl. 18

Engelbrektsskolan 4–9, 25 januari kl. 18 i aulan

Ervalla skola F–6, 17 januari kl. 18

Garphyttans skola F–6, 17 januari kl. 17.30 i matsalen

Gumaeliusskolan 7–9, 23 januari kl. 18 i aulan

Hagaskolan F–6, 16 januari kl. 18 i matsalen

Hovstaskolan F–6, 24 januari kl. 18 i restaurangen

Kryddgårdsskolan F-3, 22 janauri kl. 17.30-19, info i matsalen kl. 18 och 18.30

Lillåns skola F–6, 2 februari kl. 9

Lillåns södra skola F–6, 2 februari kl. 9, Åkervägen 37

Mellringeskolan 7–9, 17 januari kl. 18, profilsalarana och röda huset

Nikolaiskolan 7–9, 22 januari kl. 18, aulan B-huset, (tidigare Engelbreksskolan, Oskarsparken)

Navets skola 7–9, 16 januari kl. 17.30, samlingssalen 1 tr. från huvudentrén

Odenskolan F–9, 7 februari kl. 18

Olaus Petriskolan F–9, 15 januari kl. 18

Rostaskolan F–6, 11 januari kl. 18 i matsalen

Sveaskolan F–6, 16 januari kl. 18, Blommans ingång

Sörbyskolan F-3 och 4-6 , 17 januari kl. 17.30-19, info i matsalen kl. 18 och 18.30

Sörbyängsskolan F–6, 18 januari kl. 18 i matsalen

Vintrosa skola F–6, 16 januari kl. 18 i matsalen

Västra Engelbrektsskolan F–9, 18 januari kl. 18 i aulan

Änglandaskolan F–6 (ht 2018), 17 januari kl. 18, Navet skola, Björkens hus (F-3)

Ölmbrotorps skola F–6, 18 januari kl. 18, Bokens fritidshem

 

Välkommen till våra kommunala skolor. Vilken skola passar dig?

Läs mer på orebro.se/sokaskola

Senast uppdaterad: 12 januari 2018
Publicerad: 8 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?