Nikolaiskolan, ny högstadieskola med profilerna Kultur, Hälsa och Makerspace

Till hösten öppnar en helt ny kommunal högstadieskola i Örebro, Nikolaiskolan. Här får ämnen som bild, teater och musik spela en viktig roll för elevernas lärande i alla ämnen. Skolan erbjuder tre helt nya profiler som låter eleverna skapa, utforska och experimentera.

Höstterminen 2018 öppnar Nikolaiskolan vid Oskarsparken i centrala Örebro. Det blir en helt ny kommunal skola, årskurs 7-9, med plats för 500 elever.

Kreativt arbetssätt över ämnesgränserna

– Tillsammans med Kulturskolan kommer vi att arbeta över ämnesgränserna. Vi låter bild, teater och musik bidra till alla elevers lärande och vi kommer att arbetar i temaområden, säger Marianne Mustonen, rektor på Nikolaiskolan.

Efter varje avslutat temaområde kommer eleverna att få skapa någon typ av slutprodukt med sina nyvunna kunskaper, till exempel en utställning eller en teateruppsättning. Tanken är att det kreativa arbetssättet ska ge eleverna nya upplevelser, stora möjligheter till eget skapande och olika ingångar till kunskap och förståelse.

Våra profiler

Nikolaiskolan erbjuder tre helt nya profiler: Kultur, Hälsa och Makerspace.

På kulturprofilen väljer eleverna mellan bild, musik, dans eller drama och litteratur. Hälsoprofilen ger kunskap om kost, träning och välmående och låter eleverna prova olika nya sporter och aktiviteter. Makerspace står för kreativ hjärngympa, här fokuserar vi på ämnena teknik, No och slöjd. Eleverna får bygga, skapa, uppfinna, laborera och experimentera.

– Vi vill väcka elevernas kreativitet och nyfikenhet och skapa en ännu större lust att lära, säger Marianne Mustonen, rektor på Nikolaiskolan.

Läs mer om Nikolaiskolan och de nya profilerna.

Senast uppdaterad: 27 november 2017
Publicerad: 27 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?