Södra station kan utvecklas på både kort och lång sikt

Kontor, parkeringshus, park och hållplats, dessa är några av de saker som ligger med i framtagandet av en ny detaljplan för Södra station. I arbetet ingår också planer för en passage under spåren som ska förbättra kopplingen mellan Örnsro och centrum, på så vis förbättras tillgängligheten för medborgarna att ta sig tvärs järnvägen samt till och från tåget.

Visionsskis: Tina Andersson, Örebro kommun

Visionsskis: Tina Andersson, Örebro kommun

På lång sikt kan arbetet med Södra station innebära en ny passage under spåren, spårflytt, ny plattform och en förbättring av järnvägsområdet. Det är vad Örebro kommun, Region Örebro län och Trafikverket gemensamt planerar för i sin avsiktsförklaring som nu är under framtagande. Till dess planeras ett stängsel kring stationsområdet och en provisorisk bro för att öka säkerheten vid planpassagen.

Örebro södras utveckling har ett tydligt syfte, att förbättra stationen utifrån tillgänglighet och säkerhet samtidigt som det också innebär en förbättrad stationsmöjlighet och möjliggör för stadens utveckling i anslutning till Örebro södra.

Senast uppdaterad: 23 november 2017
Publicerad: 23 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?