Informationsmöte om förslaget till ny översiktsplan

Vill du veta mer om förslaget till den nya översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” och hur vi tagit hand om alla synpunkter vi fick in i våras? Välkommen på informationsmöte den 6 eller 7 december på City konferenscenter kl. 18-20.

På informationsmötet kommer politiker och tjänstemän att berätta om hur Örebro kan se ut år 2040 och hur vi tagit hand om alla synpunkter vi fick in i våras, samt svara på frågor. Du behöver inte anmäla dig, men om du behöver teckenspråkstolk meddela sevicecenter@orebro.se senast den 4 december. Välkommen till City konferenscenter, Klostergatan 23 den 6 eller 7 december, kl. 18-20.

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan utvecklas och hur Örebro stad kan se ut i framtiden.

Det färdiga förslaget till ny översiktsplan ställs nu ut digitalt på orebro.se/nyoversiktsplan fram till och med den 19 januari 2018. Läs mer om förslaget och hur du kan lämna nya synpunkter.

 

Senast uppdaterad: 23 november 2017
Publicerad: 20 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?