Beslut i Kommunstyrelsen 14 november

På Kommunstyrelsens möte den 14 november behandlades frågor som till exempel bolagsbildning och genomförande av fas 1 för Vätternvattenprojektet, samt Örebroporten Fastigheter AB:s fastighetsförvärv i Kulturkvarteret. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat projektet Create IT.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 15 november 2017
Publicerad: 15 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?