Digital utställning av förslaget till ny översiktsplan

Vi fick in över 700 synpunkter på förslaget till den nya översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” under samrådet i våras. Nu har vi uppdaterat förslaget och ställer ut det digitalt här på orebro.se/nyoversiktsplan till och med den 19 januari 2018.

Under våren var förslaget till ny översiktsplan ute på samråd. Det innebär att alla fick lämna synpunkter på förslaget, och vi fick in över 700 synpunkter från örebroare, företag, grannkommuner, organisationer m.fl. Vi har nu läst alla synpunkter och uppdaterat förslaget efter samrådet. I samrådsredogörelsen kan du läsa vad som har ändrats och inte, samt motiveringar till detta.

– Översiktsplanen ger en helhetsbild över kommunens utveckling de närmaste 25 åren och är vägledande i beslut om markanvändning och bebyggelse. Örebros befolkning fortsätter att växa och nya bostäder och verksamheter utvecklas. Översiktsplanen hjälper oss att sätta in beslut, som berör många människor och olika intressen, i ett större sammanhang, säger Ullis Sandberg (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Läs mer om förslaget till ny översiktsplan och hur du kan lämna nya synpunkter på orebro.se/nyoversiktsplan.

”Vårt framtida Örebro”

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan utvecklas och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att Örebro kommun fortsätter vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Senast uppdaterad: 13 november 2017
Publicerad: 13 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?