Måltidschef för ny måltidsorganisation

Carina Andersson blir måltidschef för en ny samlad måltidsorganisation i Örebro kommun. Hon tillträder tjänsten den 13 november.

Måltidschef Carina Andersson

– Jag ser fram emot att få bygga upp en ny måltidsorganisation. Vi kan då genom samarbete över verksamhetsgränserna ta vara på all kompetens som finns i våra kök och sprida smarta arbetssätt, säger Carina Andersson.

Ny organisation för ökat samarbete och jämnare kvalitet

Idag finns kostverksamhet som servar vård och omsorg, förskola och skola samt gymnasieskolan inom tre olika förvaltningar. Med den nya organisationen samlas den kostverksamheten organisatoriskt på ett ställe, i Förvaltningen förskola och skola.

– Genom en gemensam organisation skapar vi förutsättningar för ökat samarbete och jämnare kvalitet. Vi får större möjligheter att jämföra verksamheter och uppnå effektivitet, säger Margareta Borg, förvaltningschef för Förvaltningen förskola och skola.

Nya grepp för fortsatt hög kvalitet

Det blir nu Carina Anderssons uppdrag att forma den nya organisationen och arbetssätt för fortsatt leverans av mat av hög kvalitet. Senast i juni 2018 ska den nya organisationen vara på plats.

Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 8 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?