Pedagogiskt pris till Eva Thurfjell på Rinkaby förskola

På Lärardagen för förskola och fritidshem den 30 oktober delade Örebro kommun ut Pedagogiskt pris till förskolläraren Eva Thurfjell på Rinkaby förskola.

Eva Thurfjell

Eva Thurfjell tog emot Pedagogiskt pris i kategori förskola vid Lärardagen 30 oktober.

Använder barnens nyfikenhet

Eva Thurfjell fick Pedagogiskt pris för att hon är en drivande och inspirerande pedagog, med förmågan att använda barnens nyfikenhet och intresse i lärandet.

Juryns motivering

”I ditt arbetslag är du drivande och inspirerande i det projektinriktade arbetssätt där normkritiskt tänkande och genusperspektiv har sina givna platser. Du lyckas med ditt varma och lugna sätt använda barnens nyfikenhet och intresse i lärandet, där det enskilda mötet med barnet alltid sker i ett större sammanhang.” Så står det bland annat i juryns motivering.

– Det här känns ju helt fantastiskt, jag skakar, säger Eva Thurfjell. Det första jag vill säga är att ingen arbetar ensam och att jag har fantastiskt fina kollegor.

– Jag har arbetat i yrket sedan 1979 och har fått vara med om förskolans utveckling. Det är roligt och mycket som händer hela tiden – just nu lär vi oss programmera, berättar Eva.

– För mig handlar det mycket om att utgå från barnens intressen så klart. Om vi ska ta normkritiskt tänkande som juryn nämnde, så har vi under ett och ett halvt års tid arbetat med ett projekt kring Barba-familjen. Det var barnens idé och handlar mycket om att få vara den man vill, att hitta sin styrka och specialintressen och att en familj kan se ut på olika sätt, med till exempel en Barbapapa som är rosa, mjuk och omvårdande, säger Eva Thurfjell.

Eva Thurfjell med prischeck och diplom

Prissumman var på 15 000 kronor, att användas för kompetensutveckling inom yrkesområdet.

Många bra nomineringar

Det fanns 36 nominerade i kategori förskola, som alla hade chans att vinna priset. Juryn hade valt ut tre av dem, som presenterades särskilt vid prisutdelningen:

  • Rinkaby förskola: Eva Thurfjell
  • Kastanjens förskola: arbetslagen på avd. Blomman och Bladet
  • Skutans förskola, avd. Sköldpaddan: Katarina Bark

Priset delades ut av Jessica Ekerbring (S), ordförande och Karolina Wallström (L), 2:e vice ordförande i Programnämnd barn och utbildning. Båda framhöll att nomineringarna som kommit in verkligen speglar vilket fantastiskt arbete som görs inom förskolan och den uppskattning som finns, både från föräldrar och även mellan kollegor som vill uppmärksamma varandra genom att nominera.

Om priset

Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Örebro kommun ut Pedagogiskt pris, i år för sjunde året i rad, till pedagoger som har utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.

Mer information på orebro.se/pedagogisktpris.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017
Publicerad: 30 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?