Skogsarbeten vid Gladaberget och Hovsta

Under hösten och vintern kommer vi att röja och sedan gallra med en mindre skogsmaskin i skogen runt Gladabergets naturreservat och runt elljusspåret i Hovsta.

Skogsområdet mellan väg 50 och elljusspåret i Hovsta kommer försiktigt att glesas ut under hösten och vintern, för att skogen även i fortsättningen ska kunna fungera som damm och bullerskydd. Den yngre skogen i naturreservatet sköter vi så att vi påskyndar utvecklingen av högre naturvärden och ökar den biologiska mångfalden. Detta bidrar även till att skogen känns säker och trevlig att besöka. Elljusspåret kommer även att säkras från döda eller skadade träd.

Riset kommer till stor del att lämnas kvar på marken i skogsområdena, men tas bort runt stigarna. Riset lämnas kvar i skogen dels för att undvika körskador och dels för att öka den biologiska mångfalden. Skogsarbetena kan innebära att du som besökare upplever området som stökigt under en begränsad tid, men vi hoppas att du har överseende med detta.

Låt snitslar som sitter i buskar och på träd vara kvar, och respektera säkerhetszonen på 70 m från skogsmaskinerna.


en kvinna som kör en röjmaskin i skogen

Foto: Scandinav Bildbyrå/Calle Bredberg

Senast uppdaterad: 27 oktober 2017
Publicerad: 27 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?