Nu markanvisar Örebro kommun tomter för bostadsbebyggelse i Norra Ormesta

Angränsande mot Osets naturreservat och endast cirka 500 meter från Hjälmaren byggs nu området Norra Ormesta 3,5 kilometer från centrum. Totalt kommer runt 500 bostäder att uppföras i området tillsammans med skolor och idrottsplats, odlingslotter och till viss del lokaler.

Området kommer präglas att av den omedelbara närheten till naturen, med rekreationsmöjligheter inpå knuten och goda kommunikationsmöjligheter in till city. Bebyggelsen blir av varierad karaktär med flerfamiljshus i 4-5 våningar, radhus och småhus. Planen för området syftar till att bebyggelsens utformning ska anknyta till den lantliga miljön och omkringliggande bebyggelse inom Hjälmarsberg, Ormesta radby samt befintliga gårdar inom området.

Läs mer om Norra Ormesta här

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Publicerad: 19 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?