En beteendeförändring för bättre matavfallssortering

Att sortera rätt är inte alltid lätt och hur ska man göra för att få folk att sortera rätt. Närmare bestämt hur får man studenter att sortera enligt konstens alla regler? Det ska Örebro kommun ta reda på tillsammans med ÖBO och Beteendelabbet.

Sopsoprtering med foto av soppåsar på

Det är inget nytt att det är lättare för vissa än andra att sortera. Inom ÖBO har de under en längre period sett att utsorteringen av matavfall inte riktigt fungerar bland studentlägenheterna. ÖBO har tillsammans med Örebro kommun kopplat på Beteendelabbet som ska kartlägga problem och hindren för att sedan komma med ett antal olika lösningar. Det är vad de kallar en Beteenderesa där det ordnas workshops, intervjuas studenter och genomför observationer på plats. Efter en ordentlig kartläggning tar de fram olika förslag och prototyper som får testas på plats.

Ett ett-årigt pilotprojekt

Pilotprojektet startades upp i oktober 2016 och närmar sig nu sitt slut. Cirka 600 studentlägenheter har fått stå för underlaget och fokusen var på tre fysiska faktorer: miljöhusen, köket i studentkorridoren och lägenheter och den bruna papperspåsen som matavfallet ska sorteras i. Den stora frågan nu om annan utformning eller en ny design kan leda till ett förändrat sorteringsbeteende hos studenterna.

Som en del i projektet har det även tagits fram filmer tillsammans med ÖBO och Black Knights herr och damlag.

Inte bara sortering

Förutom ett resultat som visar på bättre sorteringskunskap så finns det mer att ta med sig från projektet och arbetsmetoden.

– Om vi lyckas förmå studenterna att sortera matavfallet bättre så kan arbetsmetoden komma att användas även vid andra projekt som handlar om att påverka beteenden, menar Hans Bengtsson, Örebro kommun. Det är värdefullt både för oss och för bostadsbolaget att få tillfälle att tänka nytt och få en djupgående dialog där vi lyssnar på vad hyresgästerna tycker och hur de tänker och sedan utforma lösningar på grundval av detta.


Här hittar du filmerna som tagits fram i projektet:

Hur tacklar du dina sopor?

Du är väl ingen sopa?

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017
Publicerad: 18 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?