Beslut i Kommunstyrelsen

På Kommunstyrelsens möte den 10 oktober behandlades frågor som till exempel delårsrapport med prognos och strategisk handlingsplan för krisberedskap. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat handlingsplan för Örebro som teckenspråkshuvudstad och idéburet-offentligt partnerskap mellan Örebro kommun och Örebro Stadsmission.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Publicerad: 10 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?