Skebäcksbron planeras att byggas om 2018

Från och med hösten 2018 pågår arbetet med att bredda Skebäcksbron för en bättre framkomlighet.

Miljöbild från Skebäcksbron

Med start hösten 2018 ska Skebäcksbron breddas för dubbelriktad fordonstrafik, gång- och cykelbana på östra sidan samt gångbana på västra sidan. Den bredare bron kommer förhoppningsvis minska trafik på andra gator i stan, t.ex. Trädgårdsgatan.

 

Under ombyggnaden kommer bron att vara avstängd vilket får effekter på trafiken som använder den idag. Vi behöver därför titta mer på lösningar för främst utryckningstrafiken och kollektivtrafiken. Därför blir
byggstarten hösten 2018 istället för vintern 2017/2018 som var sagt tidigare.

Här kan du läsa mer om projektet och dess tidplan.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Publicerad: 4 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?