Förslag: Anvisningsskolor ersätts av ansökan till kommunal grundskola

Nu finns ett förslag till nya regler för ansökan till kommunal grundskola. Från 2018 slutar vi med anvisningsskolor, nu blir det dina önskemål och närheten till skolan som avgör var du får plats. Programnämnd barn och utbildning beslutar om de nya reglerna den 8 november.

Elever sitter tillsammans med pedagog i klassrum

Programnämnd barn och utbildning föreslår att dagens anvisningsskolor ska ersättas med ett mer flexibelt och rättvist system baserat på ”relativ närhet”. De nya reglerna ska gälla alla kommunala grundskolor och en ny central antagning ska ansvara för fördelningen av skolplatserna. Beslut fattas i programnämnden den 8 november.

Systemet med anvisningsskolor ersätts

Dagens system med anvisningsskolor innebär att de barn som bor i skolans geografiska anvisningsområde erbjuds plats på skolan. Men systemet har brister, de senaste årens stora ökning av antalet barn i kommunen medför att alla inte får plats på sin anvisningsskola.

– Och vi måste ju följa skollagen. Nu får vi ett bättre system, mer flexibelt och långsiktigt, där vi garanterar en rättssäker och likvärdig bedömning för alla elever från år till år. Det kommer bli jättebra, säger Charlotta Karlsson-Anderson, programdirektör för programområde Barn och utbildning.

Nya regler, nu ansöker du om plats i kommunal grundskola

Från 2018 slutar vi med anvisningsskolor och du ska istället söka till den skola du vill gå på. Det är dina önskemål och närheten till skolan som avgör var du får plats. Alla elever ska få så nära som möjligt till sin skola, om man vill det.

Den nya centrala antagningen kommer att jämföra allas önskemål för att hitta den bästa samlade lösningen för alla elever.

– Det finns många fördelar med en central antagning, vi får ett mer rättvist system som ger alla elever samma förutsättningar att komma in på de skolor de önskar och skolorna, som hittills skött antagningen själva, får mer tid att fokusera på grunduppdraget, säger Charlotta Karlsson-Andersson.

Söka skola inför förskoleklass och skolbyte

De nya reglerna för skolansökan berör dig som ska börja i förskoleklass eller byta skola till nästa årskurs, vanligtvis inför årskurs 4 och 7. (De elever som inte ska byta skola till höstterminen behöver inte göra något alls, de berörs först när de ska byta skola.)

Ansök via e-tjänst till läsåret 2018/2019

Nytt för höstterminen 2018 är att du som ska börja förskoleklass eller byta skola ska söka de skolor du helst vill gå på. Det är viktigt att du fyller i och skickar in din skolansökan, med rangordnade önskemål, under ansökningsperioden 15 januari –15 februari 2018. Kommer din ansökan in försent minskar dina chanser att få plats på den skola du önskar. Om du inte ansöker till någon skola kommer du, i mån av plats, att placeras på en skola som ligger så nära hemmet som möjligt.

Ansökan görs i första hand digitalt, via en e-tjänst, på orebro.se.

Om det finns plats på ditt förstahandsval kommer du att erbjudas plats på den skolan. Om antalet sökande är större än antal platser på skolan görs ett urval enligt principen om relativ närhet.

Så här funkar relativ närhet

Relativ närhet är ett sätt att bestämma förtur när antalet platser på en skola inte räcker till alla som har sökt. Bedömningen görs utifrån vem som har mest att förlora (i färdtid) på att gå vid en alternativ skola om man inte får den skola man önskat. Syftet med denna beräkning är att uppnå den bästa samlade lösningen för alla elever. Se illustrationerna nedan.

Illustration som bekriver begreppet relativ närhet

Relativ närhet, exempel. Klicka på bilden för att se större.

Illustration som beskriver begreppet relativ närhet

Relativ närhet, räkneexempel. Klicka på bilden för att se större.

Beslut i programnämnden 8 november

Programnämnd barn och utbildning fattar beslut om förslaget till nya riktlinjer för skolansökan 8 november 2017. Om förslaget går igenom börjar de nya riktlinjerna gälla direkt efter beslut.

Mer information efter beslut

Om programnämnden beslutar att införa de nya reglerna kommer mer information om hur du ansöker om plats i kommunal grundskola att presenteras på orebro.se efter 8 november.

Senast uppdaterad: 27 september 2017
Publicerad: 27 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?