Brand i moské i Vivalla

Natten till 26 september inträffade en brand i moskén i Vivalla. Ingen människa kom till skada, men de materiella skadorna är stora. Branden utreds av polisen och de kommer att undersöka platsen för att utreda brandorsaken.

Ersättningslokal

Örebro kommun har kontakt med representanter för moskén för att hjälpa till att hitta en ersättningslokal till moskén, som inte kan användas p.g.a. branden. Kommunen har också ett nära samarbete med polis, räddningstjänst och andra samhällsaktörer.

Kommunens samarbetar med räddningstjänst och andra

Vid en större brand samarbetar alltid Örebro kommun med flera andra aktörer, för att ge stöd till de drabbade men också för att samverka i hanteringen av händelsen. Örebro kommun har en så kallad tjänsteman i beredskap (TIB) i tjänst dygnet runt, som hjälper till att samordna alla inblandade aktörer, och som också ansvarar för att informera kommunledningen om händelseutvecklingen. Om så behövs kallar TIB in fler från kommunen för tjänstgöring, t.ex. ansvariga för verksamheter som kan finnas i närheten av händelsen eller vara med och bidra i efterarbetet, säkerhetsavdelningen, kommunikationsavdelningen för att få ut information om vad som hänt, med flera.

Senast uppdaterad: 26 september 2017
Publicerad: 26 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?