Ansök om bullerskyddsbidrag, få upp till 4 000 kr/kvm

Äger du ett hus längs med en bullrig kommunal väg? Då kan du ha rätt att söka bullerskyddsbidrag för att byta till mer isolerande fönster eller för att installera tilläggsrutor. Bra fönster isolerar och gör att ljudnivån inomhus sänks, och sparar dessutom energi. Örebro kommun står för 90 procent av kostnaden upp till ett takbelopp på 4 000 kr per kvadratmeter.

Trafikerad gata kvällstid

Foto: Scandinav bildbyrå/Anne Dillner

Ändrad ersättningsnivå

Tekniska nämnden har beslutat att ändra ersättningsnivån för bullerskyddsbidraget som fastighetsägare kan ansöka om. Bidraget gäller för byte till mer isolerande fönster eller tilläggsrutor, för att minska buller från kommunala vägar. Bra fönster sparar dessutom energi och minskar problem med kallras från fönstren. Örebro kommun står för 90 procent av kostnaden upp till ett takbelopp på 4 000 kr per kvadratmeter.

Tidigare var bullerskyddsbidraget uppdelat i två ersättningsnivåer beroende på bullernivåerna. Men nu är det alltså samma ersättningsnivå för alla. Du som fastighetsägare kan du ansöka om bullerskyddsbidrag om dygnsmedelvärdet av bullret från vägen är över 60 dBA utomhus. Läs mer här.

– Genom att ändra ersättningsnivån hoppas vi att fler ska byta fönster för att få en bättre inomhusmiljö med mindre buller, säger Charlotte Edberger-Jangdin (C), ordförande Tekniska nämnden.

Gäller kommunala vägar

Bullerskyddsbidrag gäller för fastigheter som ligger längs med kommunala vägar, som till exempel Rudbecksgatan, Hertig Karls allé och Västra Nobelgatan. Men det gäller inte för fastigheter som ligger längs med motorvägar och riksvägar, eftersom de ägs av Trafikverket. Bullerskyddsbidraget gäller inte heller för buller från järnvägar.

– När det gäller bullernivån så tittar vi på dygnsmedelvärdet, om det är över 60 dBA utomhus så kan fastighetsägaren ansöka om bullerskyddsbidrag. Men om det bara är bullrigt under rusningstrafiken så är det inte säkert att du har rätt att få bidrag, säger Jarmo Riihinen, trafikingenjör.

Hur går det till?

När vi fått din ansökan om bullerskyddsbidrag skickar vi en akustikkonsult som mäter bullernivån inomhus hos er. Sedan får ni själva byta fönster och ventilation eller sätta in tilläggsrutor för att minska bullernivån till högst 30 dBA inomhus. När ni är klara mäter akustikkonsulten bullernivån inomhus igen, och om den är högst 30 dBA så betalar vi ut bullerskyddsbidraget. Vi rekommenderar att testa med ett rum först för att se att det blir tillräckligt låg bullernivå.

Senast uppdaterad: 22 september 2017
Publicerad: 22 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?