Störningar i trafiken under försvarsövningen Aurora

Under i huvudsak måndagen den 18 september till onsdagen den 27 september kommer militärkolonner att passera Örebro vilket kan påverka trafiken och ge längre restider.

Militär

Råd och rekommendationer till trafikanter

  • Undvik att köra om militärkolonner där det inte är motorväg.
  • Välj en annan väg om det är möjligt.
  • Tunga fordon måste köra mycket sakta över vissa broar och är tvungna att köra i mitten av vägbanan. Kör inte om dessa.

Du får inte bryta eller på annat sätt hindra en militärkolonn (2 kap 6 § trafikförordningen).

Aktuell trafikinformation

Lyssna på trafikradion, P4 Örebro.

Trafikverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 15 september 2017
Publicerad: 15 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?