Beslut i Kommunstyrelsen

På Kommunstyrelsens möte den 12 september behandlades frågor som till exempel delårsrapport med prognos, slutrapport och utvärdering av El Sistema, statusrapport för att bli en effektiv, modern och digital kommun, samt antagande av SKL:s handlingsplan för digital utveckling. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat en strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 13 september 2017
Publicerad: 13 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?