Rekordstor befolkningsökning i Örebro

Vid årsskiftet hade Örebro 146 631 invånare. Befolkningsökningen under 2016 var rekordstor och nu tyder allt på att ökningen för 2017 blir ännu större. Det föds många barn i Örebro och det är även fler som flyttar hit än som flyttar härifrån.

Barn som sitter framför villa samt texten Örebro växer

Örebros folkmängd har under de senaste åren ökat i mycket snabb takt. Under 2016 blev vi hela 2 431 fler örebroare, den högsta noterade folkökningen i kommunen under ett år. Örebros folkmängd var vid årsskiftet 146 631 och vi är Sveriges sjunde största kommun.

Det som bidrog till att antalet örebroare blev så många fler var främst att så många flyttade in till kommunen. Ungefär tre fjärdedelar av ökningen berodde på ett positivt flyttnetto, dvs. att fler personer flyttade in till kommunen än som flyttade ut. Antalet som flyttade till Örebro, 8 362, är den högsta noterade siffran någonsin för kommunen. Samtidigt föddes det 1 797 barn under 2016 och endast 1 240 personer dog. Det gör att födelsenettot (antalet födda minus antalet döda) motsvarade ungefär en fjärdedel av kommunens totala befolkningsökning.

Färska siffror från SCB visar nu på att befolkningsökningen för första halvåret 2017 är hela 1 446 personer vilket pekar mot en ökning med runt 3 000 personer under 2017.

– Om den prognosen stämmer blir det en ökning med omkring 500 personer fler än 2016 års redan rekordstora ökning, säger Staffan Berge, statistiker, Örebro kommun.

Läs mer befolkningsstatistik på SCB:s webbplats.

Senast uppdaterad: 1 september 2017
Publicerad: 1 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?