Beslut i Kommunstyrelsen

På Kommunstyrelsens möte den 22 augusti behandlades frågor som till exempel bolagsbildning Vätternvattenprojektet och utökat driftbidrag 2017 till Oslo-Stockholm 2.55 AB. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat ansökningar samt riktade insatser för pengar från klimatkontot.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2017
Publicerad: 23 augusti 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?