Röjningsarbeten i naturreservatet Kränglan

Under augusti och september kommer skogen i och runt naturreservatet Kränglan att röjas och glesas ut. Syftet är att öka den biologiska mångfalden och skapa en skog som är trevlig och säker att besöka, både nu och i framtiden.

Skog med fällda träd och en skogsmaskin. Foto: Scandinav bildbyrå/Thomas Adolfsén.

Först kommer vi att röja sly i naturreservatet och sedan gallra ut träd med en mindre skogsmaskin. För att öka den biologiska mångfalden och undvika körskador kommer vi låta en stor del av riset ligga kvar på marken. Det kan bli stökigt och bullrigt i skogen under arbetet, men vi hoppas att ni kommer uppleva skogen som säker och trevlig att besöka när vi är klara. Vi har även satt upp information på plats. Blir det mycket regn under en lång period kommer vi att avbryta arbetet för att undvika körskador.

Ett område med dålig gran som utgör en säkerhetsrisk ska tas bort helt. Där kommer vi även att ta bort överflödigt ris för att förbättra framkomligheten. Vi hoppas få en varierad lövskog på platsen i framtiden, istället för de dåliga granarna.

Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 m från skogsmaskinerna, och låt snitslarna sitta kvar i buskar och träd.

Karta över naturreservatet Kränglan

Karta över naturreservatet Kränglan.
Senast uppdaterad: 10 augusti 2017
Publicerad: 7 augusti 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?